Julínek chce změnami ve vzdělávání přilákat lékaře i sestry

Praha - Ministr zdravotnictví Tomáš Julínek (ODS) navrhl změny ve vzdělávání lékařů i sester. Chce tak přilákat více kvalifikovaných pracovníků do nedostatkových profesí. Navrhuje, aby stát přispěl na specializační vzdělávání lékařů a sester ročně půl miliardy korun. Dosud však neplatil nic. Peníze by směřovaly k nedostatkovým specializacím a do regionů, kde nyní lékaři a sestry chybějí. Lékaři by mohli některé činnosti vykonávat samostatně už v době přípravy na atestaci.

„Lékař nemá být pět let po skončení školy bezprizorním nosičem vody, ale mohl by zasáhnout do léčení,“ řekl ministr. Změny chce zavést novelou
zákonů o vzdělávání lékařů a nelékařských profesí z roku 2004. Pokud
projdou sněmovnou a schválí je i prezident republiky, měly by platit od
roku 2009. Julínek věří, že jeho záměry sněmovna podpoří a lékařská
veřejnost přijme.

Předpokládá, že na jedno takzvané rezidenční místo by šlo měsíčně 25.000 korun, což by pokrylo náklady nemocnic na zaškolení lékaře i jeho plat. Doposud je to tak, že lékaři pracují v době specializačního vzdělávání v nemocnici zadarmo, mnohde za to dokonce platí až 250 korun denně.

Česko má také vážný problém s nedostatkem zubařů. Stárnou a mladí se do oboru příliš nehrnou. Podobná je i situace u praktiků. Chybějí například anesteziologové a odborníci v dalších profesích. Málo je rovněž zdravotních sester. Velkou část personálu v mnohých nemocnicích tvoří zdravotníci ze Slovenska.

Lékař se musí po ukončení univerzity vzdělávat ještě dalších pět až šest let. Pak získá atestaci. Do té doby nemůže léčit bez odborného dohledu. Zubaři musejí tři roky vykonávat praxi u starších kolegů, pak si mohou otevřít ordinaci. Podle Julínkovy náměstkyně Markéty Hellerové tento systém není nikde v Evropě.

Podle návrhu by lékaři mohli již po dvou letech přípravy na atestaci
některé činnosti vykonávat sami bez dohledu. Zubaři by se mohli osamostatnit hned po skončení školy. Náměstkyně míní, že by to kvalitu péče neovlivnilo. Již při studiu stomatologie mají totiž medici praxi a kontakt s pacienty, uvedla.

Nemocnice doposud musejí mít akreditaci na celý vzdělávací program. V
budoucnu bude stačit akreditovat se jen na jeho část. Vzdělávání by mohla poskytovat vedle státních nemocnic i krajská a soukromá zařízení.
Ministerstvo by vypisovalo rezidenční místa každoročně a zohlednilo by
přitom, které profese a v jakém místě právě chybějí. Peníze chce ministr
žádat ze státního rozpočtu a bude hledat rezervy i v penězích svého
ministerstva.