Poškodit kulturní památky by mělo být výrazně dražší

Praha - Nestarat se o kulturní památku, či ji dokonce vědomě poškodit, by mělo být v budoucnu pro jejich vlastníky i pro lidi, kteří v jejích prostorách podnikají, výrazně dražší. Počítá s tím novela památkového zákona, kterou v pondělí projedná vláda. Za poškození nemovitosti, která je v nejvyšší kategorii tuzemské ochrany památek, podle ní bude hrozit pokuta až čtyři miliony korun.

Zvýšení pokut za porušování památkového zákona by mělo odstranit stav, kdy horní hranice pokut je mnohdy zcela neúměrná škodám na chráněných kulturně historických hodnotách. Dosud byly sankce za zničení či poškození památek v Česku velmi nízké, majitel mohl dostat pokutu maximálně 50.000 korun v případě, že se nestará o národní kulturní památku. V případě, že vlastní jen kulturní památku, hrozilo mu maximálně 10.000 korun pokuty. Často se proto stávalo, že mnozí majitelé předem s pokutou počítali a s chráněným objektem naložili zcela po svém.

Nízké sankce za vědomé či nevědomé ničení památek jsou jednou z nejkritizovanějších věcí na současném zákonu o státní památkové péči, který, i když mnohokrát novelizován, platí již od roku 1987. Věcný záměr nového památkového zákona je nyní v připomínkovém řízení a měl by podle plánu ministerstva kultury začít platit během příštího roku. Pro vlastníky by se v případě kulturních památek pokuta zvedla ze současných 10.000 korun na dva miliony, v případě národních kulturních památek ze 50.000 korun na čtyři miliony.

Nově by ovšem byly pokuty stejné pro majitele památek i pro podnikatele. Obecní úřady by mohly podnikatelům namísto stávajících maximálně 100.000 korun dát pokutu až dva miliony korun za špatnou péči o památku tak, jak ji vymezuje zákon. Krajské úřady by mohly udělit namísto současné půlmilionové pokuty nově až čtyři miliony korun za špatnou péči o národní kulturní památku.