Cizinci žádající o trvalý pobyt musí složit zkoušku z češtiny

Praha - Cizinci, kteří budou chtít trvale žít v Čechách, musí povinně absolvovat zkoušku z češtiny. Ukládá jim to nově zákon, který upravuje jejich pobyt v tuzemsku. V současné době ještě k získání trvalého pobytu žádnou standardizovanou zkoušku skládat nemusejí. První testy se uskuteční 31. května a budou je skládat i zahraniční žadatelé o studium na vysokých školách. Hlavním cílem je ověřit, jestli rozumí běžným větám, častým výrazům a umí je používat.

Nedostatečná znalost jazyka je jednou z příčin vyčleňování nebo oddělování přistěhovaleckých komunit. V některých západoevropských zemích vedlo podcenění jazykové integrace ke vzniku paralelních kultur, které se do společnosti nikdy nezačlenily. V současné době zde tak často dochází k nárůstu vnitrospolečenského napětí. 

Podle ministryně pro lidská práva a národnostní menšiny Džamily Stehlíkové je zkouška krok správným směrem. „Bez jazykové integrace není další začlenění do společnosti možné. Tendence začínat integraci jazykem umožní lidem zbourat komunikační bariéry a předsudky. Pak už hodně záleží na individuální motivovanosti a schopnostech,“ dodala.   
 
„Zkouška je naprogramovaná tak, aby se stala součástí národních srovnávacích testů, které už v Česku fungují dlouho,“ uvedl Bohumil Kartous ze společnosti SCIO. Na vyšší úrovni bude zkouška probíhat i pro zahraniční uchazeče o studium na vysokých školách. Žadatelům o trvalý pobyt bude stačit nižší úroveň znalostí. První test budou mít zájemci o trvalý pobyt zdarma. Další pokusy si musí uhradit sami. Jak se na ni připraví, je jejich věc.
 
Nejvíce žadatelů o trvalý pobyt přichází ze Slovenska. Následuje Ukrajina a bývalé země Sovětského svazu. Největší nárůst pak představují imigranti z asijských zemí. V České republice je možné získat povolení k trvalému pobytu po pěti letech.