Bezpečnost pacientů jako výzva pro třetí tisíciletí

Praha - Ústav hematologie ve spolupráci s Českou společností pro kvalitu ve zdravotnictví a společností Joint Commission International (JCI) dnes pořádá seminář na téma Bezpečí pacientů - výzva třetího tisíciletí. Organizace JCI se zabývá akreditací zdravotnických zařízení z hlediska kvality poskytovaných služeb. V České republice mají prestižní certifikát JCI tři lékařská zařízení - Ústřední vojenská nemocnice, Ústav hematologie a Nemocnice Na Homolce.

„Když pacienti přicházejí do nemocnice, tak musí mít jistotu, že budou v bezpečí, že poskytovaná péče bude předvídatelná,“ uvedla ředitelka společnosti Joint Commission International Sherry Kaulfieldová. Mezi největší nedostatky, které se podle ní v nemocnicích vyskytují, patří nedostatečná a špatná péče, nekompetentní personál nebo například špatné vedení na straně managementu.

Podle Davida Marxe z České společnosti pro kvalitu ve zdravotnictví bezpečná nemocnice v podstatě neexistuje. Standardy kvality a bezpečí pouze umožňují vše maximalizovat. U každého pacienta musí zdravotní péče probíhat stejně. Nemůže být dána jen náhodou. „Pacienti nemohou být odsouzeni k tomu, že když přijdou do nemocnice s bolestmi na hrudi ve středu, tak mají štěstí, protože zde slouží primář kardiologie. Když přijdou ve čtvrtek, slouží zde mladý medik dva měšíce po promoci,“ dodal Marx.

Joint Commission International je mezinárodní organizace, která od roku 1998 akredituje zdravotnická zařízení mimo USA. Ocenění zatím získalo pouze šedesát nemocnic v šestnácti státech. Ústřední vojenské nemocnici ve Střešovicích bylo uděleno v listopadu 2004, a stala se tak prvním zařízením s tímto oceněním ve střední a východní Evropě. Nemocnice Na Homolce obdržela prestižní akreditaci v červnu 2005 a jako zatím poslední ji v prosinci loňského roku získal Ústav hematologie a krevní transfuze.

Akreditovaná nemocnice garantuje pacientovi bezpečnost a kvalitu péče kontinuálním sledováním, analýzou a zlepšováním kvalitativních ukazatelů ze všech oblastí provozu nemocnice. Od kvality lékařské péče přes komfort pacientů až po evakuační plány. Akreditace se uděluje na období tří let, poté se musí zdravotnické zařízení znovu o její udělení ucházet a doložit i zlepšení a optimalizaci postupů, kterých za tři roky dosáhlo.