Měsíčník Národní politika zveřejňuje texty s rasovou tematikou

Praha - Někteří mediální teoretici a experti upozorňují na to, že Národní politika, měsíčník Národní strany, obsahuje převážně texty s rasovou tematikou. Redakce s takovými domněnkami nesouhlasí. Ministerstvo kultury, které noviny podle zákona eviduje, proti nim zasahovat nemůže, neboť něco takového spadá podle úředníků do kompetence policie.

„Mezirasové vztahy, budeme-li výjimečně opatrní v použitých slovech, jsou natolik negativním jevem, který poškozuje všechny zainteresované, že jen málokterý jiný civilizačně destruktivní faktor se jim vyrovná,“ zní citace z článku Martina Vernera na titulní straně. Podle Petra Bednaříka z fakulty sociálních věd by texty na první straně zákon o rasismu naplňovaly.

Autoři ale nesměrují své výroky konkrétně, proto je podle sdružení Tolerance a občanská společnost není lehké usvědčit z trestného činu a trestní stíhání je ve většině případů zastaveno. „Jsou schopni se pohybovat na tenkém ledě, na hraně zákona. Dokáží se obhajovat poměrně dost relevantně a dávají si velký pozor, aby nesklouzli do spektra rasově motivovaných trestných činů,“ tvrdí Klára Kalibová, členka sdružení.

Šéfredaktor Národní politiky Pavel Sedláček nesouhlasí s tvrzeními, že by publikoval články, které by mohlo být v rozporu se zákonem. Argumentuje tím, že pokud by texty nebyly v pořádku, Národní strana by je nevydávala.

Měsíčník Národní politika je u ministerstva kultury evidovaný od roku 2005.