Klaus má obavy o vývoj v Kosovu a rozumí frustraci Srbů

Praha - Prezident Václav Klaus má obavy o vývoj v Kosovu a jeho sousedství poté, co tato provincie v neděli vyhlásila nezávislost na Srbsku. V reakci na dopis předsedy KSČM Vojtěcha Filipa prezident uvedl, že rozumí frustraci a rozčarování Srbů a je znepokojen dopady, které odtržení Kosova může mít pro další země v Evropě i ve světě. Postoj České republiky podle něj nesmí již tak napjatou situaci v oblasti dále vyhrotit, ale naopak přispět ke zklidnění.

„Naši reakci je třeba formulovat a načasovat tak, aby přispěla ke zklidnění, a nikoliv eskalaci hrozícího konfliktu. Jsem přesvědčen, vážený pane předsedo, že vláda České republiky si tyto okolnosti uvědomuje a vezme je v úvahu ve svém rozhodování,“ napsal prezident Filipovi v dopise, který Klaus zveřejnil na svých osobních stránkách.

Postoj České republiky podle prezidenta musí brát v úvahu i tradiční přátelské vztahy mezi českým a srbským národem, „který vždy stál na naší straně v dobách těžkých historických zkoušek“.

Připomněl, že k přístupu k osamostatnění Kosova je rozdělena i Evropská unie a podle něj ani neexistují podmínky pro dosažení jednotného postoje mezinárodního společenství. Kosovo už uznaly například Spojené státy, Německo, Francie či Británie, naopak proti je Rusko, Čína či Slovensko.

Filip ve svém dopise hlavě státu uvedl, že srbskému lidu se děje „skandální křivda“ a Česko by mělo Bělehrad podpořit. V souvislosti s nynějším vývojem v Kosovu připomněl mnichovskou dohodu z roku 1938, která vedla k odtržení Sudet od tehdejšího Československa. „Paralely vývoje v Kosovu s tragickou mnichovskou zkušeností naší země ve 30. letech minulého století existují, byť lze na druhé straně najít i mnoho odlišností,“ soudí Klaus.

Ministr zahraničí Karel Schwarzenberg ve čtvrtek zdůraznil, že česká diplomacie nebude s uznáním nezávislosti Kosova spěchat. Příslušný materiál dá prý ministr do vlády, až „uzraje čas“. Praha má podle něj zájem na dobrých vztazích se Srbskem a i nadále chce této balkánské zemi pomáhat.

Filip v dopise prezidentovi připomněl, že Poslanecká sněmovna vládě počátkem února doporučila, aby při jednání o budoucím statutu Kosova postupovala v souladu s mezinárodním právem a rezolucemi Rady bezpečnosti OSN. Usnesení, které prosadily opoziční ČSSD a KSČM proti vůli přítomných koaličních poslanců, však není pro kabinet závazné.