Ekologové zařadili R52 mezi nesmyslné stavby Evropy

Brno - Projekt stavby rychlostní silnice R52 z Brna do Vídně umístili ekologové na třetí z 50 příček podle nich nejnesmyslnějších projektů v Evropě, které usilují o finanční podporu unie. Komunikace za deset miliard korun by měla stát v roce 2014. Její stavbu prosazuje Jihomoravský kraj s Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD). Ochranáři jsou proti. Záměr navrhli na seznam nesmyslných staveb ekologové z Hnutí Duha.

„Projekt R52 jsme dnes prezentovali v Bruselu. Do čela žebříčku jej umístili členové ekologických organizací Přátelé Země a CEE Bankwatch Network,“ řekl Pavel Přibyl.
   
Na první příčce se umístil záměr výstavby devíti spaloven v Polsku a na
druhém tamní záměr výstavby magistrály Via Baltica, která by měla protnout přírodně cenná území. Ekologové považují projekty na seznamu nejen za kontroverzní, ale i zcela zbytečné. Jejich výstavbou by bylo proinvestováno 550 miliard korun.
   
Záměr výstavby R52 patří na Moravě k nejkontroverznějším projektům. Plány Jihomoravského kraje a ŘSD kritizovala nejen Evropská komise, ale i ombudsman Otakar Motejl.
   
Výhrady mají k tomu, že byla dosud zvažována jen jedna varianta budoucí hlavní trasy Brno-Vídeň. Měla by vést po současné komunikaci přes Mikulov. Znamenalo by to rozšířit silnici protínající vodní dílo Nové Mlýny na Břeclavsku a vést rušnou dopravu těsně kolem Chráněné krajinné oblasti Pálava a dalších přírodně velmi cenných oblastí.
   
Vláda loni v září uložila ministerstvu dopravy, aby s ministerstvem životního prostředí vytvořilo komisi, která posoudí ekology navrhovanou variantu. Komise podle dostupných informací zatím nevznikla. Ochranáři chtějí, aby trasa vedla po současné dálnici D2. U Břeclavi by pak stačilo postavit městský obchvat a přivést dopravu z dálnice na hranice s Rakouskem.
   
Ekologové upozorňují na to, že tato varianta je šetrnější a navíc z hlediska ochrany přírody přijatelnější. Kraj s tím ale nesouhlasí a tvrdí přesný opak.