Nová experimentální laboratoř pomůže při léčbě srdečních arytmií

Praha - Nemocnice Na Homolce a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy mají novou experimentální laboratoř srdeční elektrofyziologie. Hlavním cílem pracoviště bude výzkum procesů, které se podílejí na vzniku srdečních arytmií, a také způsobů léčby. Onemocnění srdce dnes patří k nejčastějším příčinám úmrtí.

Zařízení chce především přispět ke zlepšení diagnostiky a léčby srdečních onemocnění. Výzkumy budou probíhat na experimentálních zvířatech, například na praseti, u něhož lze vyvolat poruchy srdečního rytmu a léčit je podobnými přístupy jako u člověka.  

První experiment byl proveden během pilotního provozu na podzim loňského roku. Slavnostním otevřením koncem února se pracoviště stává přístupné nejen pro odborníky, ale i pro studenty lékařských fakult.

„Úkolem lékařských fakult je jednak vychovávat nové lékaře, jednak také rozvíjet takové směry výzkumu, jež napomáhají ke zlepšení diagnostiky nemocí, které lidi trápí,“ podotýká k otevření laboratoře internista Petr Neužil z Nemocnice Na Homolce.

Pozor na srdce

Onemocnění srdečně-cévního aparátu patří k nejčastějším příčinám úmrtí. V posledním desetiletí proto došlo k bouřlivému vývoji nových léčebných metod. Jeho důsledkem je i zřízení experimentální laboratoře srdeční elektrofyziologie, oboru, který zkoumá příčiny srdeční arytmie a její léčbu.

Léky při tomto onemocnění často selhávají, nejrozšířenější metodou je tedy léčba nefarmakologická, pomocí katetrizačních technik a implatabilních systémů.