Regulované nájemné je podle soudu moc nízké - lidé budou doplácet

Plzeň - Okresní soud Plzeň-město dnes pravděpodobně vynesl precedentní rozhodnutí ve vztahu k pronajímatelům bytů s regulovaným nájemným. Uznal totiž žalobu vlastníků jednoho z plzeňských domů v Lobzích. Jeho obyvatelé tak musí začít platit nájemné vyšší než regulované. Rozdíl v nájemném od ledna 2005 jsou navíc povinni pronajímatelům zpětně doplatit. Pokud rozhodnutí nabude právní moci, bude zřejmě vnímáno jako průlomové.

„Moji klienti chtěli zvýšit nájemné nad rámec regulovaného. Opakovaně se na tom pokoušeli s nájemci bytu dohodnout, ale ti jakoukoli dohodu odmítli. Proto jsme podali žalobu na určení nájemného soudem,“ uvedla advokátka Petra Marková. Součástí žaloby byla i žádost o doplacení nájemného za období od počátku roku 2005, protože od této doby marně vyzývali nájemce bytu k dohodě o zvýšení ceny. Soud v odůvodnění odkázal na nálezy Ústavního a Nejvyššího soudu ČR.

Podle Markové je na rozsudku zajímavé hlavně to, že soud nájemné zvýšil zpětně. Nájemci tak musí doplatit rozdíl za tři roky dozadu. Dluh by měl být uhrazen do šesti měsíců od nabytí právní moci rozsudku. „Většinou soudy rozhodují pouze do budoucna, když stanoví, že od teď musí nájemce platit více,“ uvedla Marková. Upozornila také na fakt, že její klienti žádali méně, než by bylo tržní nájemné a měli důkazy, že se s uživateli bytu snažili dohodnout.

O tom, že majitelé domů s regulovaným nájemným mají nárok na uhrazení škody státem, už Ústavní soud v minulosti rozhodl několikrát. Podle těchto nálezů také mohou obecné soudy rozhodnout o zvýšení nájemného, pokud se pronajímatel s nájemcem nedohodne. Majitelé domů si však stěžují, že mnohé obecné soudy nerespektují Ústavní soud a staví se na stranu nájemníků. Více než 4600 majitelů domů proto podalo stížnost ve Štrasburku a požadují odškodné za ztráty způsobené regulovaným nájemným.

Bytů s regulovaným nájmem je v ČR zhruba 700.000. Polovina z nich patří soukromým majitelům. Regulace by měla definitivně skončit v roce 2010, do té doby se má regulované nájemné postupně zvyšovat. V roce 2010 by mělo dosáhnout pět procent ceny nemovitosti.