Česko nechrání ohrožené děti dostatečně

Praha - Mezinárodní instituce, včetně výboru OSN pro práva dítěte, zařadily Českou republiku opakovaně mezi nejhorší země v ochraně dětí. Předsedkyně Fondu ohrožených dětí Marie Vodičková vidí příčiny především ve špatném přístupu soudů a roztříštěnosti sociálně právní ochrany dětí. Kritizuje také přístup politiků, kteří nemají dostatečnou vůli problematiku systémově řešit.

„Příčiny vidím v tom, že se u nás situace dětí podceňuje, že se kruté a nepřiměřené trestání dětí a tělesné tresty považují za normální, že se pořád věří rodičům, a ne dětem, že sociálně právní ochrana dětí je roztříštěná, není dost sociálních pracovníků na terénní činnost a nedělá se nic proto, aby se to změnilo,“ domnívá se Vodičková.

Přístup soudů i politiků situaci dětí nezlepšuje

Tresty za týrání a zneužívání dětí jsou v Česku nepřiměřené. Podle odhadů je v Česku týráno přibližně 40 tisíc dětí. V roce 2006 bylo za tento trestný čin odsouzeno jen 93 lidí, 21 z nich k nepodmíněnému trestu.

Chyba je v nezkušenosti soudců a v nezájmu o tuto problematiku. Také celospolečenská tolerance špatného zacházení s dětmi, například fyzických trestů, má na současné situaci svůj podíl.

Odborníci na dětská práva systému péče o ohrožené děti vyčítají roztříštěnost, kdy případný problém řeší několik ministerstev i kraje. Ministr práce Petr Nečas navrhoval zřízení centrálního Národního úřadu pro zaměstnanost a sociální správu. Vodičková vyjádřila politování, že ke vzniku instituce kvůli nesouhlasu krajů nejspíše nedojde.

Smutné statistiky

V roce 2006 ministerstvo práce a sociálních věcí evidovalo 1008 týraných a 585 sexuálně zneužívaných dětí. Podle odborníků jde ale pouze o špičku ledovce, protože o mnoha případech se policie ani sociální pracovníci vůbec nedozví.

Na pověsti České republiky v oblasti sociálně právní ochrany dětí se podílí také skutečnost, že podle odhadů kvůli špatné péči zemře přibližně 50 dětí. Stejný počet se obětí špatného zacházení stane i ve Velké Británii, kde ovšem žije jedenáctkrát více dětí. Marie Vodičková označila statistiky za alarmující.  

Světový den prevence týrání a zneužívání dětí. Nadace Naše dítě.
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24