Advokátní komora nechce uznávat vzdělání některých právníků

Praha - Česká advokátní komora se nemůže shodnout s Mezinárodním institutem podnikatelství a práva na uznávání diplomů absolventů školy. Problém vidí v tom, že institut zprostředkovává vzdělání Zakarpatské státní univerzity, která má ukrajinskou akreditaci. Komora proto tvrdí, že vzdělání poskytované institutem není v souladu s českým školským systémem. Sporem se už zabývalo ministerstvo školství, nyní putuje k Nejvyššímu státnímu zastupitelství.

„Učí se tu tytéž předměty, obsahem i rozsahem totožné, co na českých právnických fakultách, obsazení je velice kvalitní,“ obhajuje práva školy její jednatelka Danuše Přerovská. Diplomy mezinárodního institut navíc dříve uznávala plzeňská Západočeská univerzita.
 
Advokátní komora ale nostrifikaci zásadně odmítá, což poškozuje absolventy, kteří za své studium zaplatili statisíce. „My jsme některé již zapsané koncipienty vyškrtli a další jsme přestali na seznam advokátních koncipientů zapisovat,“ podtrhla mluvčí komory Iva Chaloupková.
 
Mezinárodní institut chce svá práva hájit všemi dostupnými prostředky. Nevyhýbá se ani podání žaloby na českou advokátní komoru, která ale v přijatých opatřeních nijak nezaostává. Celou věc předala k prošetření Nejvyššímu státnímu zastupitelství.