Prezident jmenoval Hrabala náčelníkem své vojenské kanceláře

Praha - Novým náčelníkem Vojenské kanceláře prezidenta České republiky se dnes stal generál František Hrabal. Do funkce ho na Pražském hradě jmenoval prezident Václav Klaus. Hrabalův předchůdce Ivo Zbořil rezignoval loni na podzim kvůli podezření ze zpronevěry. Hrabal dosud působil jako zástupce náčelníka generálního štábu.

Ministerstvo obrany navrhlo Klausovi již dříve několik jmen, ze kterých si prezident vybral právě Hrabala. Nynější generálporučík zahájil vojenskou kariéru v 80. letech, kdy působil například u spojovacího pluku v Plzni. V 90. letech vykonával mimo jiné funkci velitele pozemních vojsk. Od roku 2002 byl zástupcem české armády v EU a NATO. Zástupcem náčelníka generálního štábu se stal v roce 2006.

Při svém jmenování dnes Hrabal řekl, že služba u prezidenta pro něj znamená závazek plného nasazení, loajality a diskrétnosti. Klaus při slavnostním aktu mimo jiné uvedl, že zatímco prezidentů se od roku 1918 vystřídalo deset, Hrabal se stává již 23. šéfem Vojenské kanceláře hlavy státu. „To znamená, že funkce náčelníka Vojenské kanceláře prezidenta je riskantnější než funkce prezidenta,“ poznamenal v nadsázce. Poté si s Hrabalem, ministryní obrany Vlastou Parkanovou a dalšími hosty připili sektem.

Hrabalův předchůdce Zbořil se vzdal funkce poté, co vyšlo najevo, že si v době, kdy působil v armádě, navrhl sám pro sebe odměnu. Hájil se tím, že odměna byla určena muži, který pro Zbořila pracoval, služebně ale spadal pod někoho jiného. Zbořilovo trestní stíhání bylo v únoru podmíněně zastaveno, zřejmě je ale prověřován i v souvislosti s jiným případem.

Náčelníka Vojenské kanceláře, který je přímo podřízen prezidentovi, jmenuje a odvolává hlava státu. Vojenská kancelář prezidenta republiky je specifický vojenský útvar, řídí se samostatným organizačním řádem. „Zajišťuje úkoly související s výkonem pravomocí prezidenta republiky jako vrchního velitele ozbrojených sil a s řízením Hradní stráže,“ uvádějí internetové stránky Hradu. Náčelník kanceláře jmenuje a odvolává velitele Hradní stráže.