Zasedání vlády (5. března)

Praha - Vláda na svém středečním zasedání souhlasila s ministryní obrany Vlastou Parkanovou, která chce pokračovat v jednání s rakouskou zbrojovkou Steyr o koupi obrněných transportérů. Ministři se také zabývali studií, která hodnotí možná zdravotní rizika vyvolaná elektromagnetickým zářením radaru v případě jeho umístění v Brdech, a schválili zákon o státním dluhopisném programu na úhradu jistin státních dluhopisů, odkupovaných z trhu v roce 2008.

Nákup transportérů

Vláda vzala na vědomí možnost pokračování jednání o nákupu obrněných transportérů od rakouské firmy Steyr, která měla původně české armádě dodat 199 transportérů. Poté, co ministerstvo obrany dodávku kvůli prodlení zrušilo, teď vláda ministryni Parkanové schválila ve spolupráci se Steyrem pokračovat. Vozidel však bude míň, stejně jako verzí - předpokladem je dodávka 107 transportérů v šesti modifikacích. Podle kuloárových informací se však zpráva nelíbí Straně zelených, která se zdržela při hlasování, jímž se předložený materiál vzal na vědomí. Podle ministra školství Ondřeje Lišky by měl být podrobnější a bylo by dobré jej vrátit k přepracování.

Zdravotní rizika radaru

Ministerstvu zdravotnictví a obrany uložila vláda vypracovat hodnocení možných zdravotních rizik, která by hrozila lidem bydlícím v okolí plánovaného umístění radaru ve vojenském újezdu Brdy v důsledku jeho provozu. Důvodem pro uložení tohoto usnesení byly publikované zprávy, které informovaly o tom, že radarem vysílané elektromagnetické záření může lidem bydlícím v okolí poškozovat zdraví.

Systém pro distribuci utajovaných dokumentů Rady EU

Vláda schválila návrh na využití utajované části systému EU Extranet ČR pro vnitrostátní distribuci utajovaných dokumentů Rady Evropské unie. Smyslem návrhu je vytvoření a provozování systému elektronické komunikace, který by třídil a zpracovával data a umožňoval přenos utajovaných informací z národní provenience a z orgánů a institucí EU.

Státní dluhopisný program

Vláda rovněž schválila návrh zákona o státním dluhopisném programu na úhradu jistin státních dluhopisů, odkupovaných z trhu v roce 2008. Jelikož schválení zákona nezakládá žádné zvýšení státního dluhu, dojde pouze k nahrazení dříve vydaných státních dluhopisů nově vydanými. Zákon tak nebude mít dopad státní rozpočet, ani žádné další hospodářské a finanční dopady.