Policie nemůže používat odposlechy pořízené kontrarozvědkou

Brno - Rozhodnutím Ústavního soudu už policie nemůže při odhalování trestné činnosti volně využívat záznamy odposlechů pořízené zpravodajskými službami. Soudci tak vyhověli stížnosti bývalé ředitelky Vojenské ubytovací a stavební správy České Budějovice Jany Hořejší. Policejní Útvar pro odhalování korupce a finanční kriminality proto musí neprodleně zničit záznamy odposlechů, na jejichž základě ji začal stíhat. Podle ústavních soudců porušili policisté i státní zástupci právo na soukromí a právo být stíhán zákonným způsobem. V trestním řízení se tak mohou jako důkaz použít jen odposlechy schválené soudem.

Záznamy pořízené zpravodajskými službami, které nepodléhají soudnímu povolení, mají zcela jiný účel. Rozvědky tímto prostřednictvím mají získávat operativní informace o vojenském ohrožení Česka, o zpravodajských službách cizích států nebo o činnostech namířených proti českým zájmům a státním tajemstvím.

„Trestní stíhání nelze opírat o důkaz získaný odposlechem, u něhož orgány činné v trestním řízení nemohly ověřit a dokumentačně podložit, že byl proveden v souladu s trestním řádem,“ uvedla soudkyně Eliška Wagnerová. Odposlechy pořídilo Vojenské obranné zpravodajství v souvislosti s jinou činností, a proto nemohou být použity jako důkaz v trestním řízení. Hořejší byla podezřelá ze zločinného spolčení, zneužívání pravomoci veřejného činitele a z manipulace s veřejnými zakázkami.

Ústavní soud také zrušil usnesení Krajského státního zastupitelství v Českých Budějovicích, které odmítlo první stížnost Hořejší proti zahájení trestního stíhání. Jihočeští státní zástupci tak musí vydat nové rozhodnutí, které bude v souladu s nálezem Ústavního soudu. Především musí zvážit, zda jim bez odposlechů, které již nelze brát v úvahu, zbývá dost důkazů proti skupině údajných pachatelů.

Podle zástupce jihočeských žalobců by měl veřejný zájem při zjišťování trestných činů převážit nad zájmem o ochranu základních práv a svobod. „Bez přihlédnutí k odposlechům nebude jednání stěžovatelky prokazatelné,“ uvedl.