Dušan Lužný: Prevence a vzdělání jsou při pomoci sociálně znevýhodněným důležité

Praha - Náměstkem ministerstva školství pro sociální programy ve školství se včera stal Dušan Lužný. Na starosti bude mít nově vzniklou skupinu, jejíž náplní bude odbourávání bariér v přístupu ke vzdělávání. Cílem je zajistit v této oblasti rovné příležitosti pro všechny, podporovat studium dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí a také snížit počet dětí v nápravných zařízeních.

„Rodiče v sociálně vyloučených lokalitách nedostatečně své děti ke studiu motivují,“ říká Lužný. Motivace ke vzdělání je přitom podle něj v sociálně vyloučených nebo znevýhodněných rodinách důležitá, stejně jako prevence. Děti, které vyrůstají v prostředí s nízkým sociálním a kulturním postavením, jsou více ohroženy sociálně patologickými jevy.

Těmi jsou ohroženy i děti, které jsou propuštěny z ústavní nebo ochranné výchovy. Lužný by chtěl nastavením standardů péče zlepšit podmínky jejich života v ústavech a především snížit počet těchto dětí. Základem je podle něj prevence, včetně „prevence následné kriminality“, která by zabraňovala, aby se děti znovu dopouštěly trestné činnosti.

Lužný byl na ministerstvu náměstkem už dříve, na starosti měl vysoké školství. Poté, co sám neúspěšně kandidoval na funkci ministra resortu, v listopadu loňského roku z pozice náměstka odešel. O jeho spolupráci s úřadem v sociální oblasti se začalo hovořit v prosinci krátce poté, co se jeho stranický kolega Liška ujal vedení ministerstva.