Zasedání vlády (26. března)

Praha - Návrh ČSSD požadoval, aby každý důchodce dostal od státu v červnu mimořádně 6000 korun na dorovnání dopadů reformy veřejných financí. Podle vlády se jedná o populistické gesto, které odmítá podpořit, neboť by příliš zatížilo rozpočet veřejných financí. Definitivní slovo bude mít ale parlament.

Na programu schůze bylo i používání omezujících prostředků ve zdravotní péči. V objektech sociální péče zákon používání těchto pomůcek, jako jsou svěrací kazajky, síťová a klecová lůžka nebo izolační místnosti, od ledna loňského roku už upravuje, zatímco ve zdravotnických zařízeních je upravovala pouze metodika ministerstva zdravotnictví. Za chybějící legislativní prvek nás kritizoval i Evropský výbor pro zabránění mučení. Vláda doporučila ministerstvu zdravotnictví, aby návrh této právní úpravy vypracovalo.

Premiér Mirek Topolánek dnes kabinetu předložil návrh Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR. Předložená reforma je zaměřena na dosažení sedmi cílů, například zjednodušení podpory výzkumu a vývoje nebo zajištění odborníků. Návrh byl schválen a zákonodárci přistoupí k realizaci 13 legislativních kroků, které budou tuto reformu naplňovat.

Vláda projednávala řadu bodů týkající se ministerstva zemědělství. Schváleno bylo například poskytování zemědělských doplňkových plateb k přímé podpoře EU. Ministerstvo rozdělí 25 tisícům žadatelů více než 7 miliard korun. Ministři schválili také novelu zákona o hnojivech, podle které by zemědělci mohli v budoucnu používat organické hnojivo vzniklé při výrobě bioplynu pouze tehdy, pokud bude zaregistrováno. Mohlo by se tak lépe snížit riziko kontaminace zemědělské půdy škodlivými látkami.

Schválena byla i zpráva o činnosti národní koordinační skupiny pro digitální vysílání. Návrh rozpočtu účtu České televize pro užití výnosů z reklam na rok 2008 vláda ale odložila.

Rámcová smlouva se softwarovým gigantem Microsoft má státním úřadům ušetřit na licenčních poplatcích 500 až 700 milionů korun.