Používání svěracích kazajek a klecových lůžek ve zdravotnictví bude upraveno zákonem

Praha - Používání omezujících prostředků ve zdravotní péči, jako jsou například svěrací kazajky, síťová a klecová lůžka nebo izolační místnosti, bude v budoucnu upraveno zákonem. Ministryně Džamila Stehlíková se domnívá, že zdravotníci by k nim měli sáhnout pouze jako po poslední variantě, nejprve by měli zkusit pacienta uklidnit slovně.

Podle ministryně Džamily Stehlíkové jde o zásah do osobních svobod, který musí být upraven zákonem. Proto je třeba, aby ministr zdravotnictví Tomáš Julínek do zákona zapracoval podmínky, za nichž budou moci omezující prostředky zdravotníci použít.

„Přednost zejména při prvním kontaktu s agresivním či rozrušeným pacientem by mělo mít jeho uklidnění,“ upozorňuje ministryně. Nejprve by podle ní měl zdravotník použít nekontaktní prostředky, tedy slova, pak teprve použít ruce a v poslední řadě přistoupit k použití omezujících prostředků. Užít by se jich ale mohlo jen se souhlasem lékaře.

Omezující prostředky jsou od ledna loňského roku zakázány v ústavech sociální péče, ve zdravotnictví jsou regulovány pouze metodikou ministerstva zdravotnictví.