Sněmovna jednala o důchodech a ekologii, spor o poplatky odložila

Praha - Sněmovna dnes odmítla opoziční návrh na výplatu jednorázového šestitisícového příspěvku každému důchodci. S vrácenými zákony příliš neuspěl ani Senát. Autorské poplatky i zákon o střetu zájmů sněmovna schválila i přes jeho výhrady. Změny prošly pouze v zákoně o předcházení ekologické újmě, podle kterého by někteří původci znečištění měli platit za škody způsobené na životním prostředí. Návrh Michaely Šojdrové byl ještě před projednáním stažen. Sněmovna bude v jednání pokračovat i ve středu.  

Původně se očekávalo, že již na této schůzi začne sněmovna jednat rovněž o návrhu lidovecké poslankyně Michaely Šojdrové, která navrhla osvobodit novorozence od poplatků za pobyt v porodnici. Poslynkyně ale svou předlohu prozatím stáhla. 

Novela autorského zákona bylanakonec schválena ve znění, podle kterého sice hoteliéři budou muset opět platit autorské poplatky za televizní a rozhlasové přijímače v pokojích, zaplatí ale méně, než původně navrhovala vláda a Senát. Novelu nyní posoudí prezident.

Totéž platí pro návrh změn v novém zákoně o střetu zájmů. Novela má mimo jiné usnadnit přístup veřejnosti k majetkovým oznámením politiků. Mění také způsob, jakým mají být funkcionáři za porušení zákona o střetu zájmů trestáni. Povinnosti podávat majetková přiznání zbavuje soudce a žalobce. Tuto povinnost ale naopak ukládá řídícím pracovníkům státních nebo obcemi zřízených institucí.

Změny navržené Senátem prošly pouze v zákoně o předcházení ekologické újmě. Někteří původci znečištění měli platit za škody způsobené na životním prostředí. Povinnost zajistit zaplacení nápravy ekologické újmy mají mít podle senátní varianty i státní, nikoli jen soukromé firmy.

Novelu, která má žákům základních škol umožnit, aby podávali v prvním kole přijímacího řízení na střední školu větší počet přihlášek než dosud, vrátila sněmovna školskému výboru k novému projednání. Legislativní lhůty ale zkrátila tak, aby novelu mohla schvalovat již v příštích týdnech.

Před závěrečným hlasováním je po dnešku návrh, který by měl pomoci rozvedeným lidem s dětmi při případném vymáhání dlužných alimentů.