Spor o dědictví spisovatele Foglara pokračuje

Praha - Obvodní soud pro Prahu 3 se dnes opět vrací ke sporu o pozůstalost legendárního autora dětských dobrodružných knížek. V této souvislosti vynesl obvodní soud během dvou let hned tři verdikty.  V kauze odkazu Foglarova dědictví hraje hlavní úlohu věrohodnost dědické smlouvy, kterou Foglar podepsal v dubnu 1996. Na pořadu dne bude výrok soudních znalců, kterým byl od roku 2006 uložen revizní posudek ohledně čtecích možností spisovatele těsně před smrtí.

Spisovatel odkázal právní cestou svůj majetek Nadaci Jaroslava Foglara, kterou sám se svými spolupracovníky založil. Ta po Foglarově smrti rozhodnutí vyhověla a dědictví přijala. Autorův synovec Petr Foglar, hlavní žalobce, vede o majetek letitý proces právě s nadací. Zpochybňuje právo nadace na plné dědictví tvrzením, že spisovatel nebyl v pokročilém věku z důvodu slepoty schopen rozeznat, jaké znění měla dědická smlouva jím podepsaná.

Spory o Foglarovo dědictví začaly již po jeho smrti

Pochybnosti ohledně autorovy smlouvy se objevily záhy po Foglarově smrti v roce 1999. Hodnota celého dědictví i s autorskými právy se odhaduje na deset milionů korun a lze předpokládat, že bude pozvolna růst. Z důvodu možnosti neplatné závěti se obrátil Foglarův synovec na soud již v roce 2000. V březnu 2001 mu bylo dědictví uznáno a autorova smlouva posouzena jako neplatná. Tento rozsudek však nebyl pravomocný a obě strany se mohly v případě pochybností ihned odvolat. Nadace tak učinila a Petr Foglar v zápětí o dědictví přišel ve prospěch oponenta.

Televize Nova vnesla 22. května 1999 do celého sporu nový impulz, kdy zveřejnila nahrávku Foglarova hlasu, v níž autor sám připouští možnost podepsání smlouvy, kterou nemohl dobře vidět. Foglarova synovce během soudního procesu udivil především fakt, že spisovatel opomněl ve smlouvě nejbližší příbuzné.

Soudní znalec z oboru očního lékařství potvrdil, že Foglar by byl schopen s pomocí brýlí číst pouze, pokud by byl dokument napsán větším písmem, než je zhotoven. Proto musel mít Foglar v případě čtení k dispozici také lupu. Poznatky tohoto znalce se však rozcházejí s výpovědí osobní lékařky spisovatele. V současnosti má veškerá vydavatelská práva nakladatelství Olympia a vydávání knih není nijak závislé na momentální situaci ve sporu.

Ať již Obvodní soud pro Prahu 3 rozhodne 5. května jakkoliv, mohou se obě strany proti rozsudku odvolat k soudu vyšší instance. Celý proces ohledně dědictví zemřelého spisovatele se tak může protáhnout do dalších let.

synovec Jaroslava Foglara
synovec Jaroslava Foglara