Senátoři poslali Lisabonskou smlouvu k Ústavnímu soudu

Praha - Lisabonskou smlouvou, která má dát nová pravidla budoucímu fungování EU, se bude zabývat Ústavní soud. Požádal jej o to dnes Senát. Soudci mají posoudit soulad smlouvy s českým ústavním pořádkem. Bez ohledu na výsledek přezkumu ale kritici smlouvu podpořit nechtějí. „Je to taková svatba z rozumu, kdy bilance výhod a nevýhod vyznívá pro nás,“ zahájil projednávání smlouvy její předkladatel, velvyslanec Alexander Vondra. Smlouva má být v členských zemích ratifikována ještě letos. Na žádost ČSSD se bude Ústavní soud reformním dokumentem zabývat přednostně.

Ústavní přezkum iniciovala vládní ODS. Naopak zástupci opoziční ČSSD a
Klubu otevřené demokracie prosazovali ratifikaci smlouvy bez odkladů. „Je dobře, když Ústavní soud vyjádří kategoricky názor na Lisabonskou smlouvu. Zda je smlouva v souladu s ústavou nebo je třeba ústavu měnit“, řekl v Událostech, komentářích profesor Cerdiff Law School Jiří Přibáň. „Není však správné, že v poslední době dochází k jakési inflaci ústavních stížností. Ústavní soud je orgán, který by měl dbát na základní ústavní principy a nepřezkoumávat každý zákon přijatý v parlamentu,“ doplnil Přibáň.

Kdo je proti smlouvě…

Lisabonská smlouva je podle předsedy senátního ústavněprávního výboru Jaroslava Kubery převlečená euroústava a směřuje unii k socialistickému federálnímu státu. Svědčí o tom podle něj i texty evropských směrnic, které jsou jakoby ukradené z Ústředního výboru KSČ. „Jsem ale optimista, protože si myslím, že pokud se unie bude chovat jako dosud, tak se stejně rozpadne, jako Svaz sovětských socialistických republik,“ dodal.

Kubera se pozastavil mimo jiné nad tím, že smlouva přiznává Listině základních práv Evropské unie stejnou právní sílu jako zakládajícím smlouvám EU. To může znamenat pro Česko obrovské problémy, například povinnost zajistit „důstojnou existenci“ i těm, kteří vlastní vinou přišli o majetek, uvedl Kubera.

Ústavní přezkum podpořil i místopředseda senátorů KDU-ČSL Josef Kalbáč. Smlouva jeho slovy zpochybňuje státní suverenitu a omezuje svobodu rozhodování. Nepotvrdil ale, že na rozdíl od doporučení strany smlouvu odmítne.

A kdo je pro…

Schválení smlouvy naopak podpořila předsedkyně senátorského Klubu otevřené demokracie Soňa Paukrtová (SNK ED), podle níž EU zůstane nadnárodní organizací, ne federativním státem. Ústavní přezkum by podle ní mohl vést k odmítnutí smlouvy nebo k potřebě změny ústavy, která by byla těžko schválena do konce letošního roku.

Senátoři ČSSD jsou připraveni smlouvu podpořit bez podmínek. „Smlouva není ideální, ale je dohodnutým možným kompromisem. Od kolegů z ODS jako nejsilnější vládní strany, která smlouvu v Lisabonu dojednala a nyní předložila v Senátu, je to ale poněkud prapodivný krok,“ uvedla předsedkyně senátorů ČSSD Alena Gajdůšková.