Zasedání vlády (28. dubna)

Praha - Za hlavní tři body, které dnes vláda projednávala na své schůzi, označila řešení nemocenské, zvýšení počtu národních kulturních památek a přechod z analogového na digitální vysílání. Ministři se zabývali také protikomunistickým odbojem nebo zřízením mezirezortní komise, která by upravovala podmínky pro dovoz a registraci ojetých aut. V neposlední řadě se vláda rozhodla omezit možnost obchodu s primáty.

Vláda konstatovala, že počká na písemné zdůvodnění rozhodnutí Ústavního soudu, podle něhož mají lidé dostávat od července dávky nemocenské i v prvních třech dnech pracovní neschopnosti. Teprve poté, na základě analýzy, rozhodne, jak bude situaci řešit. Ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas předpokládá řešení krátkodobé, střednědobé i dlouhodobé.

Ministři schválili technický plán přechodu zemského analogového televizního vysílání na digitální. Přechod bude probíhat v jedenácti oblastech od západu k východu. Dokončen by měl být, s výjimkou vysílačů Zlín a Jeseník, v listopadu 2011.

Vláda rozhodla o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky. Jejich počet se zvýšil o dvacet devět, z dvou set jedné na dvě stě třicet. Změna se týká technických staveb i moderní architektury.

Senátní návrh zákona, který má uznat protikomunistický odboj a ocenit jeho aktéry, ministři podpořili. Kabinet má ale k návrhu některé připomínky. Navrhovaný zákon stanoví, kdo bude moci získat osvědčení o odboji nebo odporu proti komunismu. Aktivní účastníci třetího odboje by pak mohli získat postavení válečných veteránů. S finančním odškodňováním zákon nepočítá.

Vláda schválila zřízení mezirezortní komise, která by měla najít způsob, jak zpřísnit podmínky pro dovoz a registraci ojetých automobilů. Jejím cílem bude najít způsob, jak omezit dovoz ojetých aut, aniž by České republice hrozil postih od Evropské komise.

Stát zřejmě omezí možnost obchodu s primáty. Vláda dnes schválila novelu zákona o obchodu s chráněnými rostlinami a živočichy. Povolí prodávat a kupovat primáty pouze veterinárně schváleným zařízením, která chovají opice nebo poloopice výhradně za účelem vystavování zvířat a vzdělávání veřejnosti, zachovávání druhů a základního nebo aplikovaného vědeckého výzkumu.