Návrh trestního zákoníku snižuje hranici trestní odpovědnosti

Praha – Nový návrh trestního zákoníku počítá s přísnějšími tresty pro ty, kteří se dopustí zločinu proti lidskému životu nebo zdraví. Naopak liberálnější je v oblasti alternativních trestů. Dnes novou podobu zákona představil ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil.

Kromě zvýšení sazby za zločiny proti lidskému životu nová úprava snižuje hranici trestní odpovědnosti z 15 na 14 let. Zákon zpřísňuje i podmínky, za jakých může být vězeň podmínečně propuštěn. Dosud se bralo v potaz jenom dobré chování trestance, nyní se vězni dostanou ven, jenom pokud se vyrovnají s poškozenými.

V oblasti alternativních trestů je nový zákon liberálnější. „Česká republika patří v Evropě k zemím, kde je nejvíce odsouzených k výkonu trestu odnětí svobody na sto tisíc obyvatel. V tom jsme v zásadě raritou. Proto zavádíme alternativní trest, to znamená domácí vězení,“ říká Pospíšil. To pro odsouzené znamená omezený režim, budou moci chodit jen do práce nebo se zdržovat třeba i po několik let pouze v místě bydliště. Zákoník je také konkrétnější v mnoha definicích trestných činů.

Z nové úpravy však zmizel paragraf, který snižoval tresty za eutanazii, proti tomu totiž protestovali lidovci. Ministr Pospíšil říká, že pro tuto oblast by měl vzniknout samostatný předpis.

Nový návrh zákona mohli na internetových stránkách ministerstva posuzovat lidé i odborníci. Sešlo se tak 330 připomínek od občanů i různých sdružení a organizací. Jednalo se jak o konkrétní pozměňovací návrhy, tak o hodnocení nové úpravy. Lidé se převážně kladně vyjadřovali k návrhu snížit hranici trestní odpovědnosti.

Obce připomínaly obecně prospěšné práce, které se podle starostů přidělují příliš často a mnohdy nejsou odsouzení ani schopni takovéto práce vykonávat. Do budoucna by soud měl takto trestat jen u přečinů a také by měl přezkoumat, zda je obžalovaný schopný práci vykonávat.

Současný zákon pochází z 60. let a byl mnohokrát novelizován. Nový zákoník sněmovna projednávala již dříve, ale návrh ztroskotal na vypuštění paragrafu o zneužívání informací v obchodním styku, tedy takzvaném tunelování.

Předloha také posiluje postavení státního zástupce. Nebude už předávat soudu každý skutek, který je popsán v zákoně, ale bude hodnotit míru jeho škodlivosti.

Do nového zákoníku se některé návrhy přes poměrně vysokou podporu veřejnosti nedostaly. To se týká například principu sčítání trestů při souběhu zločinů, jak je tomu například ve Spojených státech. České právo se řídí principem konzumpce, tedy pohlcením trestů za méně závažné delikty v sazbě za nejpřísněji posuzovaný trestný zločin.

Autoři novely odmítli rovněž návrhy na znovuzavedení trestu smrti. Přitom podle průzkumu veřejného mínění z letošního května je pro zavedení trestu smrti v Česku více než polovina občanů.

Návrh nového zákoníku nyní putuje do vlády, příští rok by o něm měl rozhodovat parlament.