Zákon má zlepšit evidenci památek, přidat další a zvýšit postihy

Praha - Dlouho očekávaný nový památkový zákon by mohl přinést velké změny ve státní památkové péči. Chce více pomáhat vlastníkům památek, ale i zvýšit počet druhů postihů za špatnou péči o památky. Plánuje zavést nové kategorie památek, více se věnovat památkám UNESCO, ale také během deseti let přehodnotit celý seznam nemovitých památek. Zákon má zatím podobu věcného záměru a i když již obsáhl mnoho podnětů zainteresovaných institucí, je stále dost kritizován.

Kromě nerespektování mezinárodních úmluv se kritici bojí toho, že zákon sníží význam památkové ochrany a převede hodně pravomocí na kraje. Ministerstvo ale oponuje, že návrh naopak na rozdíl od stávající úpravy českou památkovou péči provazuje s mezinárodními závazky.

Kritické je zejména Sdružení profesionálních pracovníků památkové péče (SPPPP), podle kterého návrh likviduje systém státní památkové péče, počítá se zrušením Národního památkového ústavu (NPÚ) a rozhodovat má jen ministerstvo a kraje.

Nový zákon má nahradit normu z roku 1987, která nereflektuje změnu vlastnických vztahů po roce 1989. Snaha připravit zákon odpovídající současné situaci slibovalo již několik českých vlád. Současný ministr kultury Václav Jehlička by chtěl zákon po schválení vládou předložit parlamentu do 31. března 2009.

Změny ve správě památek 

Velkou změnou by mělo být to, že seznam nemovitých památek již nemá spravovat NPÚ, ale ministerstvo kultury. Podle kritiků přehodnocení seznamu povede k jeho redukci, předkladatelé zákona ale nevylučují, že by tomu mohlo být i naopak.

Ke kulturním a národním kulturním památkám, rezervacím a zónám by měly přibýt takzvané památky místního významu, tedy méně významné objekty, které ale mají nezpochybnitelný význam pro určitou lokalitu. I jejich vlastníci by pak mohli žádat o podporu stejně jako majitelé jiných kulturních památek.

Výraznější péče by se mělo dostat i památkám, kterých si stát cení nejvíce, tedy dnes 12 objektům zapsaným na seznam Organizace Spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO). Ministerstvo má zřídit Radu světové památky, jež by sjednotila péči o tyto památky dosud rozptýlenou mezi různé organizace. V radě by měli sedět zástupci státu, kraje a obce, vlastníci věcí, které tvoří památku, odborníci, ale i podnikatelé, kteří na území památky podnikají.

Nové rozdělení doatcí a postihy

Dotace by podle nového zákona mohli nově čerpat i majitelé domů, které se nacházejí v památkových zónách a rezervacích, ale památkami nejsou. Návrh plánuje zřídit zvláštní fond péče o kulturní dědictví, kam by šly prostředky z pokut za porušování památkového zákona, ale i část poplatků lázeňských či nových památkových.

Památky, o které se majitel nestará, by podle zákona propadly státu. V případě potřeby by stát mohl přistoupit i k vyvlastňování. Každé poškození nebo ohrožení památky by museli majitelé hlásit.