Ředitel VZP očekává od reformy zefektivnění zdravotnických služeb

Praha - Ředitel VZP Pavel Horák si myslí, že po nahrazení státu soukromými subjekty je možné předpokládat vyšší úspory, ale i velké zpřísnění toho, k čemu budou prostředky použitelné. Z plánované privatizace zdravotních pojišťoven proto nemá obavy. Pojišťovny jsou před jejím zahájejím v dobré finanční kondici.

VZP v minulém roce hospodařila se ziskem 10 miliard. Ostatní zdravotní pojišťovny uvedly zisk dosahujícíé téměř 30 miliard korun. Podle nové reformy by z něj 85 procent mířilo na přímé úhrady péče a služeb pojišťenců, od čehož si většina odborníků slibuje zlepšení efektivity přerozdělování pojistného. Přebytky by měly být určeny především na zmírnění poplatků za léky a další obecné poplatky, ale například i jako pobídka pro pojišťěnce k podstoupení jinak opomíjených vyšetření, která jimi budou hrazena. 

Horák se neobává ani příchodu kontroverzního amerického modelu spojování pojišťoven a nemocnic do koncernů. Neměla by tím být ohrožena úloha instituce, tedy především garance základní zdravotní péče, stabilizace systému. Péče o konkrétní skupiny pacientů a další specifické služby jsou podle něj na místě druhém.

Trnitá cesta Julínkovy reformy

Cílem celkové reformy by měla být nejen transformace systému zdravotních pojišťoven, ale i jejich větší řiditelnosti, transparentnost jejich hospodaření a zvýšení odpovědnosti jejich funkcionářů.

Mezi odpůrci figuruje stínový ministr zdravotnictví Rath. Upozornil především na velké riziko vytunelování pojišťoven v případě, že se skutečně změní v akciové společnosti. Současný ministr zdravotnictví Julínek však oponuje tím, že přebytečné finance skončí v rukou občanů transparentně.

Transformace systému zdravotních pojišťoven je třetím ze sedmi kroků v Julínkově reformním návrhu. Diskuse nad tímto celkovým návrhem však stále trvá, staví se proti němu například i KDU-ČSL.