Mladí komunisté podali kasační stížnost kvůli svému rozpuštění

Praha - Komunistický svaz mládeže (KSM) podal kasační stížnost Nejvyššímu správnímu soudu. Mladí komunisté nesouhlasí s rozsudkem pražského městského soudu, který potvrdil oprávněnost rozhodnutí ministerstva vnitra rozpustit svaz. Ministerstvo považovalo činnost svazu za protiústavní. Komunisté zároveň požádali o odkladný účinek rozhodnutí městského soudu.

I přes zákaz činnosti se mladí komunisté sešli v Praze i Brně na prvomájových oslavách. V Brně policie setkání rozpustila a zabavila několik vlajek, v Praze si jich nevšímala.

Ministerstvo vnitra rozpustilo KSM v říjnu 2006. Výchozím bodem pro jeho rozhodnutí se stala především věta z programového dokumentu, ve které se uvádí, že svaz stojí na straně úsilí o revoluční překonání kapitalismu a o nastolení ekonomických podmínek pro budování socialismu jako prvního stupně k vytvoření komunistické společnosti. Soud uznal závěr ministerstva, že program je v rozporu s Ústavou a Listinou základních práv a svobod a také neslučitelný se základními demokratickými principy.

Stejný cíl, kvůli kterému soud potvrdil rozpuštění KSM, má v návrzích sjezdových dokumentů i KSČM. Je to odstranění kapitalismu a jeho nahrazení socialismem a komunismem jako nižší a vyšší fází spravedlivé, demokratické a humánní společnosti. V Deklaraci socialismu, kterou by měl přijmout o nadcházejícím víkendu sjezd KSČM v Hradci Králové, se píše, že je na čase, aby společnost globálního kapitalismu, který blahobyt menšiny lidí vykupuje bídou ostatních, odešla ze scény dříve, než její úpadkové rysy napáchají nenapravitelné škody.

Mladí komunisté považují rozpuštění své organizace za útok na KSČM a celé komunistické hnutí a za kriminalizaci komunistické ideologie. Tvrdí, že mají podporu tisíců občanů, organizace bývalých protifašistických bojovníků a partyzánů a několika českých politických stran. Z podnětu poslanců KSČM postup ministerstva projednávala sněmovna. Podpory se mu dostalo také ze zahraničí.

KSM organizuje petici proti americké radarové základně v Česku, kterou podepsalo více než 160 000 občanů.