Obce přátelské k rodině mohou vyhrát finanční podporu svých aktivit

Praha - Soutěží Obec přátelská rodině chce ministerstvo práce a sociálních věcí podpořit obce a města, aby více rozvíjely prorodinné aktivity. Motivovat je chce i finančně - vítěz může získat od půl milionu do dvou milionů korun, podle počtu obyvatel v obci. Soutěž ministerstvo společně se sněmovní komisí pro rodinu, Asociací center pro rodinu a Sítí mateřských center vyhlašuje 15. května ke Dni rodin.

Obce a města budou soutěžit v pěti kategoriích podle počtu obyvatel. Komise bude hodnotit, jak jsou vstřícné k rodinným aktivitám, jako jsou zřízení dětských koutků, podpora mateřských center, dětských kroužků nebo i bezbariérové přístupy na úřady. Například v Olomouckém a Jihomoravském kraji již funguje projekt tzv. rodinných pasů, jejichž držitelům jsou poskytovány slevy na kulturních a sportovních akcích.

„Chceme podporovat prorodinná opatření a prorodinnou politiku na komunální úrovni, vyzdvihnout obce a města, která v tomto velmi aktivně vystupují, tím, že dostanou i určité finanční prostředky na podporu rodinných aktivit,“ uvedl k vyhlášení soutěže Nečas.

Na neinvestičních dotacích jim ministerstvo práce a sociálních věcí rozdělí v pěti kategoriích šest milionů korun. Do soutěže se obce mohou hlásit do konce července, vítězové pak budou známi na podzim.

Společnost i obce - přátelé rodiny

Síť mateřských center doufá, že soutěž, kterou spolupořádá, přispěje ke zvýšení společenské prestiže a usnadnění života rodiny, obdobně jako jejich dlouholetá kampaň Společnost přátelská rodině.

„Současná společnost, zaměřená na výkon a úspěch, vytlačuje rodiny zejména s malými dětmi mezi ohrožené skupiny na okraji společnosti, proto je zapotřebí jasně deklarovat, že děti chceme nejen penězi a slovy, ale především činy,“ píší na svých internetových stránkách.