Vládní podpora předškolních zařízení by měla pomoct matkám s návratem do práce

Praha – Snadnější a dřívější návrat z rodičovské dovolené do práce by otcům a zejména matkám měl usnadnit lepší systém zařízení, která pečují o děti v předškolním věku. Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů doporučuje vládě, aby podporovala kvalitní služby pro děti, neboť je to také jedna z podmínek pro zlepšení porodnosti, jak ukazují zkušenosti ze zahraničí.

„Nabídka služeb pro děti, především do tří let věku, je nedostatečná a neumožňuje rodičům předčasný návrat do práce,“ tvrdí členka rady Alexandra Jachanová-Doleželová. Aby mohli pokračovat v kariéře a nedocházelo k jejich diskriminaci, zejména matek, na trhu práce po rodičovské dovolené, musí existovat dostatečně pestrá škála zařízení, ze kterých by si rodiče mohli vybrat. Vláda by tedy podle rady měla svými legislativními kroky podporovat provoz firemních školek, mateřských center, vzájemné rodičovské pomoci, obecních jeslí atd.

Pro zařízení předškolní péče o děti by měl být také vytvořen jednotný systém, domnívá se Jachanová-Doleželová, proto by měla být zařazena do kompetence jednoho ministerstva. Řešila by se tím i situace, která nastane od ledna 2009, kdy zařízení už nadále nebudou spadat pod ministerstvo zdravotnictví, a ocitnou se tak „ve vzduchoprázdnu“.

Doporučení rady vládě není daleko od návrhu ministerstva práce a sociálních věcí, který má život rodičům malých dětí usnadnit. Počítá s daňovými úlevami pro firmy, které zaměstnávají rodiče na částečné úvazky nebo zřídí firemní školky. Součástí návrhu je také placená vzájemná pomoc, jakási rodinná školka, kdy by jedna matka mohla pečovat až o čtyři další děti. Návrh už ministerstvo předložilo vládě.