Komunistický svaz mládeže po rozpuštění zesílil své aktivity

Hradec Králové - Komunistický svaz mládeže (KSM) po svém rozpuštění pracuje ještě aktivněji. Oznámil to člen ústřední rady svazu Lukáš Kolarčík na sjezdu komunistů v Hradci Králové. Jako dar pro předsedu KSČM Vojtěcha Filipa přinesl svazovou vlajku, kterou po svém vystoupení rozvinul. Ten ji přijal a uvedl, že KSČM poskytla svazu právní pomoc.

Mladý komunista Kolarčík prohlásil, že KSM je permanentně vystaven tlaku buržoazní státní správy a justice, a že jeho práce a aktivity prý rostou úměrně s mírou buržoazní zvůle.

Šéf komunistů minulý týden v Bruselu požádal předsedu klubu levicových poslanců v Evropském parlamentu, aby se Komunistického svazu mládeže zastal u předsedy parlamentu. Ten by měl ubezpečit českou vládu, že v Evropě existují mnohem radikálnější sdružení než je KSM, a že je pro Evropu nepřijatelné, jak se česká vláda chová vůči komunistické mládeži.

Ministerstvo vnitra rozpustilo KSM v říjnu 2006. Výchozím bodem pro jeho rozhodnutí se stala především věta z programového dokumentu, ve které se uvádí, že svaz stojí na straně úsilí o revoluční překonání kapitalismu a o nastolení ekonomických podmínek pro budování socialismu jako prvního stupně k vytvoření komunistické společnosti. Mladí komunisté s rozsudkem pražského městského soudu nesouhlasí a podali kasační stížnost Nejvyššímu správnímu soudu.