Peníze od Lišky dostanou školy do července, ministr také chystá novelu

Praha - Finanční příspěvek ve výši půl miliardy korun, který ministr Ondřej Liška přislíbil školám ještě do konce roku, by měl přibýt na jejich kontech během června. Peníze budou rozdělovány v rámci dotačního systému, každá škola o ně musí zažádat prostřednictvím svého zřizovatele. V letních měsících by ministerstvo školství chtělo vládě předložit novelu o pedagogických pracovnících, která by například odstraňovala kvalifikační bariéry pro učitele nebo zaváděla standardy pro výuku studentů pedagogických fakult.

Novela řeší také problém s nedostatkem kvalifikovaných učitelů cizích jazyků. Otevírá možnosti pro „neučitele“, kteří mají jazykové magisterské vzdělání nebo zkoušku úrovně C1, aby ve školách po doplnění pedagogického minima mohli vyučovat.

Učitelům by norma měla umožnit i větší možnost „pendlování“ mezi jednotlivými stupni. Pokud by ale učitel, který má kvalifikaci pouze pro základní školy, chtěl vyučovat i na střední, bude si muset ve speciálním kurzu doplnit chybějící vzdělání.

Liška také uvažuje o prodloužení lhůty, kterou učitelé mají na získání magisterského titulu, o dalších pět let. Prodlouží se jim tak doba, po kterou mohou zahájit studium, aby mohli zůstat na svém učitelském místě. Současný zákon jim tuto povinnost ukládá nejpozději do začátku roku 2010, přibližně 15 procent kantorů ale ještě se studiem nezačalo.

Liška a stávky

Před koncem dubna dali odboráři Ondřeji Liškovi desetidenní ultimátum na získání peněz, které by vylepšily finanční situaci učitelů. Žádali také zvýšení rozpočtu regionálního školství ještě pro letošní rok o tři miliardy korun, neboť ty by pomohly vyrovnat platové propady kvůli inflaci.

Ministrovi se podařilo vyjednat ve vládě navýšení rozpočtu o půl miliardy, kterou by školy měly získat do července, a to s tím, že další čtyři miliardy by měly dostat v roce 2009. Peníze jsou určeny pouze na platy učitelů, ne nepedagogických pracovníků škol, například kuchařů nebo školníků.

Odbory ale navýšení vzhledem ke svému třímiliardovému požadavku považují za nedostatečné. Podle předsedy školských odborů Františka Dobšíka znamená slíbené navýšení pro jednotlivce vyšší příjem řádově o stokoruny, propady díky inflaci jdou ale do tisíců. Na začátku května proto odboráři ohlásili stávkovou pohotovost, která v polovině měsíce vyústila v oznámení, že učitelé chystají na 9. června stávku.

Protesty učitelů
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24