Učená společnost udělila medaile českým vědcům a badatelům

Praha - V budově pražského Karolina se rozdávaly medaile Za zásluhy o rozvoj vědy. Učená společnost České republiky jimi každoročně oceňuje nejlepší české vědce, badatele a výzkumníky. Ceny jsou určeny pro starší i mladší vědecké pracovníky. „U mladších vědců je to velmi důležité pro jejich další vývoj, protože tato cena je něco, co se počítá možná více než citace,“ domnívá se předseda Učené společnosti ČR Jiří Grygar. Ocenění se letos udělovala již potřinácté. Jedenáctým rokem je dostávají také studenti středních škol.

Medaile Za zásluhy o rozvoj vědy dostali někdejší předseda společnosti a historik František Šmahel za mimořádnou vědeckou činnost zahrnující středověk a husitství a chemik Antonín Holý za objevné práce zejména na tvorbě antivirových preparátů s celosvětovým rozšířením. Ceny Učené společnosti ČR dostali chemik pevných látek Miloslav Frumar a historik Eduard Maur.

Z mladých vědeckých pracovníků společnost ocenila Janu Humpolíčkovou, která se zabývá fluorescenčními metodami v biovědách, a matematičku Martu Štefánkovou za mezinárodně uznávaný přínos k rozvoji teorie dynamických systémů.

Učená společnost oceňuje každoročně také talentované středoškoláky. Uvědomuje si, že mladí zájemci jsou budoucností české vědy, říká Jiří Grygar. „Ti, co brzy začnou, to dotáhnou daleko,“ domnívá se. Deset studentů vybrala sedmičlenná porota složená z členů Učené společnosti z kandidátů, které navrhlo 50 až 60 středních škol.

Zatímco medaile jsou čestné, ceny jsou spojeny s finančními částkami. Studenti dostanou 10 tisíc korun, mladí vědečtí pracovníci 50 tisíc a jejich starší kolegové dvojnásobek.

Učená společnost České republiky vznikla v roce 1994. Přihlásila se k tradicím Královské české společnosti nauk a České akademie věd a umění. Jejími členy se mohou stát významní domácí i zahraniční vědci zabývající se přírodními i humanitními vědami. Poslední dvě dvouleté funkční období byl předsedou společnosti Jiří Grygar. 20. května bude Učená společnost ČR volit nového předsedu, Grygar potřetí na stejný post už kandidovat nemůže.

Karolinum
Karolinum