Medici přinesli Julínkovi živou vodu jako symbol dialogu

Praha - Pochodem s „umírající“ fakultní nemocnicí před ministerstvo zdravotnictví pokračovali dnes odpoledne studenti lékařských a farmaceutických fakult v protestu proti chystané transformaci fakultních nemocnic na akciové společnosti s minoritním podílem univerzit. Obávají se, že univerzity se ocitnou v nerovném postavení vůči vlastníkovi akciových společností a že následkem toho bude vážně ohrožena výuka lékařů i kvalita péče. Chtějí proto, aby vláda okamžitě zastavila legislativní kroky a s představiteli univerzit o budoucím uspořádání univerzitních nemocnic jednala.

Počátkem května začala studentská iniciativa s kampaní proti transformaci univerzitních nemocnic - medici na svých pláštích nosili samolepku s názvem kampaně „Stop univerzitním nemocnicím bez univerzit“.

Dnes odpoledne se sešli k protestnímu shromáždění na Albertově, odtud se průvodem odeberali k budově ministerstva zdravotnictví. Tady před očima mluvčího zdravotnictví Tomáše Cikrta oživili resuscitační andulu, symbolizující umírající fakultní nemocnici, živou vodou na znamení smírné nabídky dialogu. 

Cikrt naopak dal studentům panenku jako symbol pacienta, pro kterého se reformy dělají. Převzal také petici studentské iniciativy se 4 500 podpisy.

Julínek: Studenti mají bojovat za pokrok, ne proti němu

Julínek reagoval na protest studentů politováním, že nereflektovali společné několikahodinové jednání. Navíc považuje protesty za předčasné vzhledem k tomu, že zítra údajně začíná diskuse ministerstva s akademickou obcí. „Myslím si, že studenti mají reprezentovat progres, nikoli boj proti progresu,“ domnívá se.

Ani nedávné setkání s Julínkem ale obavy mediků nezmírnilo. „Nadále přetrvává zásadní námitka, že současný návrh zákona nezajišťuje univerzitám dostatečné pravomoci k tomu, aby mohly v rámci akciových společností plnohodnotným způsobem plnit své úkoly při vzdělávání lékařů a provozování vědeckého výzkumu,“ uvedl k výsledkům diskuse s ministrem mluvčí koordinačního výboru Marek Hilšer. Studenti ale ocenili Julínkovu vstřícnost k diskusi a pokračování dialogu.

Obavy z privatizace jsou zbytečné, opakuje ministerstvo

Mluvčí ministerstva zdravotnictví Tomáš Cikrt v reakci na studentský protest připomněl, že vláda univerzitám garantovala, že oblast výzkumu a výuky se bude řídit podle přání univerzit. Před začátkem dubna vláda navíc přijala deklaraci o neprivatizaci fakultních nemocnic. Stát i univerzita budou mít zákonem vymezené právo veta, pokud by partner chtěl akcie prodat a nemocnici privatizovat.

Kabinet tak vyšel vstříc obavám opozice, části lidoveckých a zelených poslanců i odborů, že uskutečněním záměru vlády hrozí privatizace, při níž se miliardové majetky nemocnic dostanou do soukromých rukou.

Protest mediků proti reformě fakultních nemocnic.
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24