Na Žofínském fóru zazněly návrhy reformy justice, budoucnost je v elektronickém soudnictví

Praha - Pod záštitou ministerstva spravedlnosti probíhá v Praze 79. Žofínské fórum. Účastní se ho mimo jiné premiér Mirek Topolánek nebo ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil. Hlavním cílem konference je představit kroky, které provedlo ministerstvo spravedlnosti v oblasti tzv. e-justice, tedy v oblasti elektronického a internetového soudnictví, které by mělo zjednodušit a zefektivnit české soudnictví.

Premiér Mirek Topolánek a Jiří Pospíšil dopoledne nejprve představili nový projekt, který plánují - tzv. automatické přepisování hlasů, které by mělo zjednodušit práci zejména soudcům při písemném vyhotovování rozhodnutí. 

Další novinkou, která už částečně funguje, je tzv. infosoud, jehož prostřednictvím si mohou jednotliví účastníci řízení zjišťovat, v jakém stádiu je jejich řízení, např. zda některý z účastníků podal odvolání apod. Tento systém funguje již na okresních soudech, v průběhu letošního roku by měl začít fungovat na soudech vrchních a krajských.

Novinkou letošního roku by mělo být také zavedení elektronického soudního rozkazu. Na konferenci zazněly i určité vize do budoucnosti, např. lepší online práce s trestním rejstříkem nebo plná digitalizace všech spisů. Cílem projektu e-justice je zejména dostat naprostou většinu agendy, která spadá pod ministerstvo, do elektronické podoby, a umožnit tak k ní dálkový přístup.