Bezpečnostní výbor sněmovny schválil návrh zákona o policii

Praha - Sněmovní výbor pro bezpečnost schválil návrh nového zákona o policii. Po debatě například v normě zůstalo i ustanovení o užívání elektrických paralyzérů, proti kterým měli někteří poslanci výhrady. Poslanci normu podpořili v prvním čtení v březnu, návrh zákona pak putoval právě do sněmovních výborů.

Nový zákon o policii například zřizuje 14 krajských policejních správ. V regionech, kde doposud chyběly, vzniknou sloučením okresních ředitelství policie. Vnější kontrolu policie by zajišťovala její inspekce. Její vedení by jmenovala vláda a na její činnost dohlížela zvláštní pětičlenná sněmovní komise. Dosud bylo jmenování vedení inspekce v rukách ministra vnitra.

Řada změn se týká dohledu policie na silniční provoz. Například při měření alkoholu v krvi by měla orientační dechová zkouška stejnou váhu jako odběr krve u lékaře. Vládní návrh také umožňuje, aby soukromé firmy nejen měřily rychlost vozidel, ale i pořizovaly osobní údaje řidičů.

Pravomoci policie by se podle vládního návrhu rozšířily o možnost vypnout telekomunikační spojení v případě nebezpečí terorismu. Při pátrání by měli policisté přístup k údajům o telefonátech, použití platebních karet nebo o poskytnutí lékařské péče. Vstupovat by také mohli do všech živnostenských provozoven. Policie by také měla volnější ruce při použití některých zbraní, například elektrických paralyzérů. Jejich použití přitom OSN označila za formu mučení.