Elektronický platební rozkaz zbaví soudy administrativy

Praha - Zadluženost lidí v Česku stále roste a s tím ruku v ruce i množství nesplacených pohledávek. Pak přijdou na řadu soudy. Ministerstvo spravedlnosti proto přišlo s řešením, jak lidem i soudcům zjednodušit řešení takových sporů. Od 1. července spustí systém takzvaného elektronického platebního rozkazu.

V případě, že dlužník nesplatí dlužnou částku ve stanoveném čase, může věřitel podat návrh na platební rozkaz a v něm nárok na peníze náležitě doložit. Soud bez soudního řízení posoudí oprávněnost návrhu a následně vydá platební rozkaz. Po doručení rozkazu musí dlužník zaplatit anebo prokázat, že žádný dluh nemá.

Tento způsob, jak se domoci svého práva, funguje už řadu let a je stále používanější, zejména kvůli rozmachu půjček a úvěrů, ale třeba také nezaplaceným nájmům či pokutám. Pro soudce však znamená obrovský nárůst administrativy. Její nápor má zjednodušit nová procedura. Věřitelé budou moci na internetu najít formulář, ten vyplní a elektronicky jej odešlou na příslušný soud. Ten pak vyhotoví veškeré úkony. „Vyhneme se situacím, kdy nám přijde návrh typu: soused mi dluží 10 tisíc, nevrátil je a já je teď chci. S tím si soud opravdu neumí poradit,“ vysvětluje úřednice krajského soudu v Praze Věra Matýsková.

Díky formuláři budou případní žadatelé ihned přesně vědět, které údaje mají vyplnit a co všechno musí doložit. Jednodušší bude i pro soud, kde se celé podání vyřídí elektronicky, bez zakládání spisu a práce soudních zaměstnanců.

Možnost podat návrh na vydání platebního rozkazu přímo na soudu zůstane i na dále. Soudy však budou žalobce k využívání elektronického návrhu motivovat finančně. Za jeho papírovou formu zaplatí 600 korun, při sumě nad 15 tisíc 4 procenta z částky. Poplatky za návrh podaný přes internet budou poloviční.

Jak úspěšně se projekt rozjede, bude záležet hlavně na zvládnutí elektronického systému. Ministerstvo chce v budoucnu systém ještě vylepšit, například o možnost uhradit přes internet dlužnou částku nebo podat hromadný návrh na několik dlužníků zároveň.