Duchovní vyzvali k vzájemnému dialogu mezi náboženstvími

Praha - Základem vzájemného dialogu mezi křesťanstvím, judaismem a islámem by měly být společné kořeny a hodnoty, které tato náboženství vyznávají. V rámci konference Cesta ke sblížení se na tom usnesli křesťanský duchovní Tomáš Halík a imám Emir Omič. „Musíme uznat svobodu těch druhých. Můžeme žít dohromady a uznávat svoji jinakost jako něco, co nás nemusí ohrožovat, ale může určitým způsobem doplnit a inspirovat, aniž bychom museli odkládat svoji identitu,“ shodli se oba.

Konference, která se konala v rámci Evropského roku mezikulturního sblížení, by měla poukázat na společné evropské kulturní kořeny křesťanství, judaismu a islámu s cílem přispět k nalezení prostoru pro vzájemné porozumění a obohacení kultur a národů.

„Všechny tyto konference a setkání jsou jen malými kroky, nedá se mluvit o nějakých velkých úspěších, ale jisté sblížení těchto tří náboženství, které byly z různého historického důvodu v napětí, se již podařilo,“ domnívá se religionista Ivan Odilo Štampach. Příkladem podle něho může být Palestina, kde spolupráce judaismu, křesťanství a islámu pomáhá ke zmírnění sporu a jeho následků.

Konec politizace náboženství a jeho zneužívání

Odlišnosti mezi náboženstvími nemají podle účastníků konference vzbuzovat pocity ohrožení, ale měly by být respektovány. „Náboženství by se nemělo nechat zneužít politickou mocí ani projevy nacionalismu. Zároveň by nemělo zneužít společnost pro sebe, ale naopak by mělo být pro společnost a pro lidi,“ prohlásil imám Omič.

Také Halík poukázal na opětovnou politizaci náboženství a jeho zneužívání v současném světě. Podle něj nové formy terorismu často vyplývají z určitého strachu jistých kruhů z toho, že v procesu globalizace ztratí svoji identitu.

„V každém náboženství jsou potenciálně určité destruktivní síly, ale každé náboženství má také svůj mírový a etický potenciál,“ podotkl Halík. „Strašně záleží na interpretaci posvátných textů a také na schopnosti číst tyto texty v určitém historickém kontextu,“ dodal.

Mešita v Brně
Mešita v Brně