Dialog o kulturních grantech je dialogem „pěstitelů brambor a melounů“

Praha - Dny neklidu na kulturní scéně budou pokračovat po celé republice i po 29. květnu v podobě různých akcí a happeningů na podporu požadavků petice Za Prahu kulturní. Všechny strany se sice shodují na tom, že dialog je třeba a že bude dlouhý, ovšem v tom, zda stávající systém změnit, se neshodují. „Je to, jako kdybyste proti sobě posadili pěstitele brambor a pěstitele melounů a chtěli po nich, aby se dohodli, co budou pěstovat,“ říká Tatiana Fišerová.

Radní pro kulturu Milan Richter opakuje, že dialogu s nespokojenými umělci se nebrání, stejně jako úpravě systému, ale pouze tehdy, pokud předložený návrh bude objektivní a povede ke zlepšení dosavadního systému.

„Dny neklidu nechápu,“ uvedl Richter, „je to pro mě spíš snaha části divadel zlepšit si vyjednávací pozici pro jednání o rozdělování peněz.“ Považuje při tom za paradox, že demonstrace se účastní především divadla, která granty získávají, nikoli ta, která „nedostala nikdy nic“.

Řekněte, kolik chcete platit daně…

Systém, který byl upraven na konci minulého roku, je podle něho spravedlivější a umožňuje získat finance právě i subjektům, které v minulosti žádné nezískaly. „Jistě, každý by měl mít možnost dostat se k penězům stejně, jde ale o to, oddělit ziskový a neziskový prostor. Divadla, která jsou zaměřena na poskytování veřejné kulturní služby, jsou něco jiného než subjekt, který vznikl za účelem podnikání,“ namítá umělecký šéf Městských divadel pražských Petr Svojtka.

Toto oddělení je jedním z požadavků uvedených v petici Za Prahu kulturní. Iniciativa pro kulturu v ní mimo jiné také žádá odvolání radního Richtera. Iniciativa chce, aby grantový systém vypracoval expertní tým, který má dostatek zkušeností i odbornosti. Současný přístup je podle něho stejný, jako kdyby „si ministr financí zavolal daňové poplatníky a zeptal se jich, kolik chtějí platit daně“.

Horká grantová kaše

Spory okolo grantů na kulturní produkci trvají už několik měsíců. Na jaře 2007 proti grantové politice města ostře vystupovali majitelé soukromých divadel. Mezi nimi i Petr Kratochvíl z divadla Ta Fantastika, který se proti dotacím ohradil a podal na Česko žalobu k arbitrážnímu soudu.

Na podzim 2007 byla stanovena pravidla pro získání grantů, s nimiž soukromá komerční divadla souhlasila. Uchazeči by nově měli dostávat peníze i podle počtu prodaných vstupenek, na což připadne čtvrtina celkové sumy pro kulturní granty.

Proti se ale začala vyslovovat Iniciativa pro kulturu. Podle zástupců některých kulturních akcí, mezi nimi festivaly Dny evropského filmu či Tanec Praha, dotace na vstupenku ubrala peníze zavedeným akcím. V souvislosti s novou grantovou politikou se některé soubory, například divadelní spolek Kašpar, obávají, že budou muset svou činnost ukončit.

Transparent protestující proti kulturní politice magistrátu
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24