O diskriminaci v Česku je přesvědčeno téměř 90 procent mladých lidí

Praha - Podle tří čtvrtin mladých lidí je nejčastějším důvodem diskriminace rasa a etnikum, 43 procent je přesvědčeno, že důvodem je pohlaví. Přibližně devět z deseti respondentů se domnívá, že diskriminace v Česku existuje. Ukazuje to průzkum společnosti Gender Studies, který vypracovala společnost Ipsos Tandor. Účastnilo se ho 1539 respondentů ve věku od 15 do 29 let.

Podle názoru mladých lidí nejčastěji diskriminace hrozí v zaměstnání (52 procent). Častěji si to myslí ženy (57 procent) než muži (46 procent). O diskriminaci na pracovním trhu někdy slyšelo 85 procent mladých respondentů. Ženy si jsou také výrazně častěji než muži vědomi diskriminace související s odchodem z mateřské dovolené. Diskriminaci na pracovním trhu si s tím spojuje 17 procent žen a jen osm procent mužů.

Ženy také častěji než muži vnímají diskriminaci kvůli pohlaví v platové oblasti. Diskriminaci takto vysvětluje 11 procent žen a pět procent mužů. Osobní zkušenost s diskriminací kvůli pohlaví prý již zažilo 40 procent dívek a deset procent chlapců.

Muži i ženy se ale velmi podobně staví k tématu diskriminace kvůli věku. Pod pojmem diskriminace na pracovním trhu si představí 13 procent mladých lidí (14 procent žen a 12 procent mužů), že zaměstnavatel raději přijme mladšího než staršího uchazeče.