V Česku stále kouří čtvrtina populace

Praha - Počet kuřáků v České republice je stabilní, stále kouří více než čtvrtina populace. Ve věkové skupině 13 až 15 let došlo k poklesu počtu kuřáků. Přibývá naopak dětí, které si zapálí cigaretu. Údaje vyplývají z výzkumu Státního zdravotnického ústavu, které dnes byly zveřejněny u příležitosti blížícího se Světového dne proti tabáku, který připadá na 31. května.

Snížení počtu kuřáků mezi dospívajícími ovlivnilo zejména zvýšení věkové hranice dostupnosti tabákových výrobků z 16 na 18 let, nárůst ceny cigaret a zlepšení prevence na školách. Mezi mladými se navíc změnil celkový postoj ke kouření.

Mezi mladými lidmi je poměr kuřáků a kuřaček vyrovnaný, mezi staršími kuřáky převládají muži. Kouření je také vázáno na vzdělání a zaměstnání. „Lidé s nižším vzděláním a řemeslnickým či dělnickým zaměstnáním kouří víc než lidé s vyšším vzděláním,“ uvedl ve vysílání ČT24 Ladislav Csémy z Psychiatrického centra Praha.

Za posledních deset let se zvýšil podíl kouřících dětí. Zatímco v roce 1994 kouřilo denně 8,8 procenta patnáctiletých, v roce 2006 to bylo 16,3 procenta. Zvýšila se i průměrná týdenní spotřeba cigaret. Třináctiletý kuřák vykouřil v roce 2006 téměř 19 cigaret, v roce 1994 necelých osm.

Nejvíce kuřáků je mezi mladými lidmi. Ve věkové skupině 15 až 24 let kouří 35 procent lidí, mezi 25 až 34 roky 30 procent lidí a mezi 35 a 44 roky 35,4 procenta lidí. Podíl kuřáků se pak snižuje po 45. roku věku (27,1 procenta) a ještě výrazněji po 55. roku věku (22,9 procenta).

Důvodem vysokého počtu kuřáků v Česku je podle odborníků nedostatečně tvrdá legislativa. V západoevropských zemích je například běžný úplný zákaz kouření v restauracích. Takzvaný protikuřácký zákon, který měl zakázat kouření i v českých restauracích, však nebyl schválen.

Cigareta
Cigareta