Za dlouhodobé zneužívání nevlastní dcery padl trest deset let

Brno - Nejvyšší soud (NS) definitivně potvrdil desetiletý trest vězení pro Rudolfa Žiga z Kroměřížska, jenž zneužíval a opakovaně znásilňoval nevlastní dceru. Zneužívání třináctileté dívky trvalo dva roky, loni v červnu Žigovi dokonce porodila syna. Soudci mužovo dovolání odmítli bez veřejného jednání.

Žiga v dovolání zpochybňoval skutková zjištění zlínského soudu a Vrchního soudu v Olomouci. Navrhoval zpracovat nový znalecký posudek a namítal, že uložený úhrnný trest deset let je nepřiměřeně přísný.

Soudci Nejvyššího soudu uvedli, že podrobná výpověď dívky je jako důkaz klíčová a důvěryhodná. „Znalec označil poškozenou za věrohodnou. Nebyly zjištěny žádné sklony k fabulačnímu vymýšlení. Je schopna správně vnímat prožívanou událost, zapamatovat si ji a reprodukovat ji,“ napsal v usnesení NS předseda senátu Jan Engelmann.