V České Kubici začíná rekonstrukce železniční stanice

Česká Kubice (Domažlicko) - V železniční stanici Česká Kubice na Domažlicku začíná rekonstrukce. Stanice získá nové koleje, nástupiště, výhybky a hlavně zabezpečení, vše za 170 milionů korun. Zvýší se bezpečnost, vstup do ČR bude důstojnější, což zajistí nárůst turistů ze západu, uvedl Václav Šťastný, ředitel Správy železniční dopravní cesty, Stavební správy Plzeň (SŽDC).

Stavba, která skončí příští rok v květnu, je financována z 85 procent z evropského operačního programu Doprava. Stavby budov, kolejí a nástupišť, které začnou v červnu a skončí už v srpnu, tvoří polovinu nákladů stavby; druhou pak zabezpečení trati, které bude, podobně jako kolejiště, odpovídat evropským standardům. Dvaadvacetikilometrový úsek z Domažlic do německého Furth im Waldu bude digitalizován a od června 2009 zůstane stanice Česká Kubice zcela bez obsluhy. Ovládaná bude z Domažlic. "Oba zabezpečovací systémy Deutsche Bahn a Českých drah budou kompatibilní. Obsluha ve Furthu i v Domažlicích bude mít přehled o všech vlacích.

Nástupiště bude přizpůsobené pro imobilní občany, vznikne nový akustický i vizuální informační systém, nové bude i osvětlení. „Trať je zařazena do evropského železničního systému a musí vyhovovat evropským normám,“ řekl vedoucí oblasti Drážního úřadu František Kuška.

Podle Ivana Míška, ředitele stavební firmy EDIKT, začne stavba 15. června, od tohoto dne bude mezi Domažlicemi a Furthem jedenáctidenní nepřetržitá výluka; poté do 1. srpna nárazová. Na úseku pojedou náhradní autobusy.

Stavba je po budovaném III. koridoru z Plzně do Chebu druhou letošní největší investicí SŽDC v Plzeňském kraji. Po roce 2016, kdy by měl být
hotov koridor z Chebu až do Prahy, má začít budování III. odbočného koridoru z Plzně přes Domažlice do Řezna za desítky miliard korun. Na tento koridor Donau - Moldau Bahn z Prahy do Německa dokončila nyní SŽDC studii proveditelnosti.  

Nejnákladnější stavbou bude tunel do Německa, ještě není známa jeho poloha. Ministerstvo dopravy, kraj a SŽDC chtějí na stavbu odbočného koridoru peníze EU. Nová stanice Česká Kubice bude po jeho dokončení využívána pro regionální dopravu.