Veteráni budou dostávat příspěvky na stravu

Praha - Vláda dnes schválila novelu zákona o válečných veteránech, podle které by vysloužilci měli mít například nárok na stravování v armádních jídelnách nebo příspěvek na stravu. Dosud v Česku veteráni příspěvek na stravu ze zákona jistý neměli. Ministerstvo to bude stát více než 11 milionů korun ročně. Ministerstvo obrany také bude moci například poskytnutím čestné jednotky nebo vojenské hudby přispívat na akce pořádané válečnými bojovníky.

V novele se také z 30 na 15 procent snižuje částka, která veteránovi musí z jeho příjmu zbýt po odečtení dalších nákladů za pobyt v domě pro vysloužilce. Podle mluvčího ministerstva obrany Andreje Čírtka se tak stalo kvůli sladění s normami ministerstva práce a sociálních věcí, které jsou platné pro ostatní důchodce.

Čírtek odmítl, že by tato změna mohla pro některé veterány znamenat výdaje v řádu tisíců korun.  Podle něj je důchod veteránů nadprůměrný a pohybuje se kolem 16.000 korun měsíčně. I po odečtení dalších nákladů se tak podle Čírtka veteráni nedostanou ani pod hranici 30 procent.

V republice nyní fungují tři domovy péče o válečné veterány - v Karlových Varech, v Praze a Olomouci. Ministerstvo obrany dříve uvažovalo o tom, že postaví až šest nových domů pro válečné veterány. Bývalý ministr obrany Jiří Šedivý však tento plán předloni v listopadu kvůli nedostatku financí v armádním rozpočtu odložil. Současné vedení resortu chce poskytovat péči jednotlivým veteránům spíše adresně.

Ministerstvo chce z veteránů odfiltrovat kolaboranty 

Novela by také měla vyjasnit, kdo může v Česku získat veteránské osvědčení. Podle novely nemůže být válečným veteránem člověk, který bojoval v cizí nepřátelské armádě nebo kolaboroval, i když později třeba vstoupil do československého vojska. „Cílem je, aby osvědčení dostali ti, kteří mají nejen zákonné, ale i morální právo,“ řekl již dříve Čírtek. Doplnil, že i když v současnosti podobná možnost existovala, vojáci z nepřátelských armád nebo kolaboranti za veterány pokládáni nebyli.

Podle odhadů je v současnosti v Česku asi 3500 veteránů z druhé světové války a asi 16.000 novodobých veteránů, kteří se účastnili mírových operací v zahraničních misích, ať už jde o boje v Perském zálivu nebo mise v Kosově, Afghánistánu či Iráku. Pojem vojenský veterán je zakotven v zákoně. „Musí být občanem ČR, musí mít osvědčení, že se účastnil boje za národní osvobození v letech 1939-1945 nebo musel být v armádě činný alespoň třicet dní v místě konfliktu,“ uvedlo již dříve ministerstvo obrany.