Připravuje se nová varianta dálnice D3 u Českých Budějovic

České Budějovice - Ministerstvo dopravy pověřilo Ředitelství silnic a dálnic ČR zpracováním nového investičního záměru na úsek dálnice D3 mezi Úsilným a Hodějovicemi na Budějovicku, informoval tajemník českobudějovického primátora Milan Brabec. Ministerstvo tak akceptovalo připomínky Českých Budějovic a okolních obcí, podle kterých by měla být silnice šetrnější k životnímu prostředí a obyvatelům než v původně navržené variantě.

Devět měst a obcí, jichž se stavba týká, se snaží o urychlení stavby, která je podle nich přínosná, měla by ale co nejméně ovlivnit osídlení v okolí. Na původní projekt stavby si České Budějovice nechaly zpracovat oponentní posudek, který řešil pět míst na budoucí D3 mezi Úsilným a Novými Hodějovicemi. Posudek město předložilo ŘSD a ministerstvu dopravy.

„Pokyn z ministerstva jsme skutečně obdrželi na začátku května a právě probíhá výběrové řízení na zhotovitele aktualizace dokumentace pro územní rozhodnutí,“ uvedl ředitel budějovické správy ŘSD Josef Pešl. Termín, kdy by mohla být aktualizace hotová, bude znám až po ukončení výběrového řízení.

Mezi nejzásadnější změny patří vybudování zářezu v Rudolfovské ulici. Podle původního návrhu tam měla dálnice vést po mostě širokém 12 metrů. Kolem Hlinska by zase měla komunikace místo po desetimetrovém náspu s protihlukovými stěnami vést zahloubená do terénu. Se snížením dálnice se počítá také u Pohůrky.

Další zapuštění dálnice pod povrch by mělo vzniknout mezi Dobrou Vodou a Českými Budějovicemi. Původní řešení počítalo, že auta budou jezdit 190 metrů dlouhým tunelem a pak po osm metrů vysokém mostě. Posledním místem, které posudek města řeší, je kruhový objezd v Nových Hodějovicích. Uspořádání křižovatky by mělo jasněji oddělit dopravu z jihu, a auta by tak nevjížděla do centra města. Úsek, který bude zároveň obchvatem města, by se mohl začít budovat v roce 2010. Úpravy prodraží projekt o zhruba jednu miliardu korun.

Celá plánovaná trasa D3 z Prahy až na hranice s Rakouskem měří 171,4 kilometru a náklady na její vybudování se odhadují na 80 miliard korun. Zbývající úseky dálnice na jihu Čech by se mohly začít stavět v letech 2009 až 2011. Silnice jsou již zaneseny do územních plánů a nyní se dokončuje dokumentace pro územní rozhodnutí.

Dálnice D3 bude první silniční stavbou, na jejímž budování se budou podílet soukromé peníze. Kvůli náročnosti přípravy však byl projekt PPP několikrát přehodnocen a změněn. Původně mělo jít pouze o třicetikilometrový úsek z Tábora do Veselí nad Lužnicí; nyní se připravuje mnohem delší varianta od Veselí k hranicím.