Martin Červíček: Chceme přimět řidiče k větší zodpovědnosti

Praha - Mnoho inovací se chystá nejen v zákoně o silničním provozu. Dopravní policie chystá od začátku září novou dopravně-bezpečnostní kampaň v souvislosti se změnami v bodovém systému a dopravních nařízeních. Příslušníci policejních složek také získají mnoho nových technických prostředků pro prevenci nehodovosti, jak uvedl pro ČT24 ředitel služby dopravní policie Martin Červíček.

Expertní komise nyní intenzivně projednává změny pravidel o silničním provozu spolu s Ministerstvem vnitra. Jednou z příčin je i nynější varovná statistika úmrtnosti při provozu na českých komunikacích. Přesto Červíček dodává, právě probíhající rok je ze statistického hlediska srovnatelný s dosud nejúspěšnějším rokem 2006, kdy byl nově zaveden bodový systém.

Dopravní policie ve spolupráci s vládou chystá pro veřejnost kampaň v podobě tzv. „Dopravního čtyřlístku“. Ten naznačuje nejdůležitější problémy v silniční dopravě, kterým je potřeba přikládat vyšší pozornost než doposud. Celý projekt by měl být uveden do „provozu“ od září letošního roku a bude stát kolem 150 milionů korun.

Dopravní nehody jsou skutečně o lidských životech, nikoliv o číslech

Dopravní policie si ve své kampani klade za cíl  především vzbudit v lidech vyšší míru zodpovědného jednání při jízdě na silnicích. Na konkrétních případech se bude snažit ukázat následky lehkovážného, nekoncentrovaného přístupu řidičů a nerespektování předpisů. Kampaň má být vhodným doplňkem projednávané novely silničního zákona. Vláda chystá vložit více finančních prostředků do vytváření i obnovy infrastruktury, neboť mohutný nárůst počtu registrovaných vozidel je neúměrný renovaci a vytváření nových komunikací.

Kromě změn v bodovém postihu představuje návrh expertní komise také nové přestupky - bránění v předjíždění či nedodržování předepsané rychlosti. Pro kontrolu dopravní situace chystá policie posílit množství civilních vozidel s možností kamerového záznamu včetně motocyklů s tímto zařízením. Dopravní složky se budou stále více přibližovat trendu konkrétního monitorování situace na silnicích „za pochodu“, dodal Červíček.

Kromě obecně známých technických i designových novinek chystá dopravní policie přijímat a profilovat více policistů pro posílení dopravních kontrol. Červíček však systém kontrol dále specifikuje:„V minulém roce se zrušila koncepce celostátních kontrolních akcí. Nyní se soustředíme na konkrétně zaměřené lokální kontroly. Chceme se zaměřit na zásadní přestupky.“

Dopravní čtyřlístek
Dopravní čtyřlístek