V4 chce jednat s parlamenty zemí EU o Lisabonské smlouvě

Praha - Představitelé parlamentů zemí visegrádské skupiny (V4) chtějí v příštím roce pozvat do Prahy kolegy ze všech zemí EU na kolokvium o možnostech, které dává zákonodárným sborům jednotlivých států unie Lisabonská smlouva. Setkání parlamentních lídrů EU se má uskutečnit v první polovině roku 2009, kdy bude Česko předsedat EU. Přípravou byl pověřen předseda sněmovny Miroslav Vlček (ČSSD).

Už v pátek se předsedové a místopředsedové zákonodárných sborů České republiky, Slovenska, Polska a Maďarska shodli na tom, že chtějí najít mechanismus, který by jim v budoucnu umožnil společně vznášet výhrady vůči legislativě navržené Evropskou komisí. Možnost národních parlamentů „vracet“ Evropské komisi legislativní návrhy je novinkou, kterou má přinést Lisabonská smlouva.

„Národní parlamenty dostávají obrovskou šanci. To znamená, když se třetina dohodne, tak může vystavit směrem na nějaké nařízení doporučení z Bruselu tzv. žlutou při větším počtu i červenou kartu,“ uvedl předseda Senátu Přemysl Sobotka. Pomocí karet mohou národní parlamenty vystupovat proti návrhům Evropské komise. Čím víc parlamentů se spojí, tím větší budou mít slovo.

Lisabonská smlouva jim na to ale dává jen osmitýdenní lhůtu. Zároveň však parlamenty dostávají právo být s dostatečným předstihem informovány o všech legislativních návrzích Evropské komise. Česká republika by měla Lisabonskou smlouvu ratifikovat na podzim, jakmile dostane vyjádření Ústavního soudu o její slučitelnosti s českou ústavou.