Vláda chce zlepšit financování nestátních „neziskovek“

Praha - Rada vlády pro nestátní neziskové organizace přijala návrh nového zákona, který má zlepšit způsob jejich financování. Neziskové organizace si již dlouhodobě stěžují, že se kvůli nepřehlednosti přidělování peněz každoročně dostávají do velkých finančních problémů a musí o dotace opětovně žádat. Pokud je nakonec dostanou, pak s velkým zpožděním. To by měl nový zákon změnit.

Rada požaduje, aby „neziskovky“ dostávaly dotace v prvním čtvrtletí roku a aby ministerstva mohla dávat i příslib víceletých dotací. „V současné době je způsob neúnosný, řada ministerstev v této chvíli ještě nemá uvolněné dotace na letošní rok,“ informuje členka rady Hana Frištenská.  Reaguje tak na stížnosti neziskových organizací. Pokud jim ministerstva včas nepřidělí potřebnou finanční částku, nemohou zaplatit daně, sociální a zdravotní pojištění a tudíž ani žádat o další granty.

„My sice dlužíme na platech, na nájmu, na všem, ale ty peníze na to musíme někde sehnat. Buď si je musíme nějakým způsobem ušetřit, nebo si někde půjčit,“ shrnuje situaci Václava Parkánová z občanského sdružení Neposeda. I to postrádá finance od Ministerstva práce a sociálních věcí i pražského magistrátu.

Ministryně pro menšiny a lidská práva Džamila Stehlíková připravuje zcela nový zákon o neziskových organizacích, který má jejich financování řešit. Má být vícezdrojové a přinést výhody pro sponzory. „To znamená nastavit takový systém daňových úlev, který by otevřel dveře pro dárce z komerčního sektoru, ale zároveň zajistil průhlednost a veřejnou prospěšnost fungování těchto neziskových organizací,“ vysvětlila Stehlíková.

Návrh zákona o nestátních neziskových organizacích by vláda měla posuzovat začátkem příštího roku. Letos má být hotov jeho věcný záměr.