Konference o vinách komunismu: Havel pro, Ransdorf proti

Praha - Pražský Valdštejnský palác hostí během dneška a zítřka konferenci „Svědomí Evropy a komunismus", která má přispět k odsouzení komunismu na evropské úrovni. Ambicí summitu je iniciovat založení Ústavu svědomí Evropy, dosáhnout vyhlášení dne 23. srpna Mezinárodním dnem obětí totalitních hnutí - tedy obětí fašismu, nacismu a komunismu - a uznat komunismus jako zločin proti lidskosti. Autory a realizátory myšlenky je senátor Martin Mejstřík a europoslankyně Jana Hubáčková. Konferenci slavnostně zahájil bývalý prezident Václav Havel, čeští komunisté s ní nesouhlasí.

Václav Havel zdůraznil, že Evropa zvláštní odpovědnost za nacismus a komunismus jako totalitní systémy, které v ní vznikly, a za jejich následky. „Velmi aktuálním úkolem je Evropskou unii mít k tomu, aby se dokázala energičtěji stavět na stranu těch, kteří usilují o svobodu v zemích, které ještě svobodné nejsou,“ uvedl Havel. EU by podle něj měla podporovat opozici v zemích od Kuby přes Bělorusko po Barmu.

První den konference byl věnován obětem komunismu a zaměřil se na definici komunistických zločinů. Účastníci konference se shodli, že by měly být nepromlčitelné. Vedle Havla se konference účastnil například spisovatel Jiří Stránský nebo někdejší litevský prezident Vytautas Landsbergis. Své příspěvky přednesla také Předsedkyně exilové Rady Běloruské demokratické republiky Ivonka Survillová, která varovala před manipulační silou sovětské komunistické propagandy, nebo ruský novinář a bývalý disident Alexandr Podrabinek. Ten upozornil na obnovu atributů komunistického režimu v současném Rusku. „Strašidlo komunismu stále obchází nejen Evropu,“ uvedl.

Proti cílům dvoudenního summitu se vyhradili čeští komunisté. Europoslanec za KSČM Miloslav Ransdorf v Interview ČT24 řekl, že srovnávání nacismu a komunismu musí každý komunista považovat za urážku, neboť nejtvrdšími bojovníky proti nacismu byli právě ti komunističtí. Ransdorf zároveň upozornil, že není vhodné odsuzovat komismus jako celek.

„Je naprostou chybou dělat z komunistického hnutí derivát sovětské zkušenosti. Ta je příliš výrazně ovlivněna ruským historickým vývojem a neexistencí občanské společnosti. Komunistické hnutí nebylo stejné po celém světě a měnilo se v průběhu času. Já neznám jediný případ vývojového období fašistického hnutí, kdy by došlo k vlastní kritice justičních vražd, přehmatům proti zákonu i pokusům o reformy a rehabilitovat oběti překračování zákoných norem,“ shrnul Ransdorf.

Zítřek bude ve Valdštejnském paláci věnován potřebě založení Ústavu paměti Evropy - evropské vědecké instituce zaměřené na studium totalitních režimů po vzoru ústavů v zemích bývalého východního bloku. Cíl konference tak reflektuje postoje jejího organizátora mejstříka, který zdůraznil, že dokud Evropa jako taková nepřijme myšlenku, že nacismus a komunismus jsou naprosto rovnocenné režimy, které je třeba zcela jednoznačně odsoudit, tak nikdy nebude jednotná. Jednání summitu má vyústit v „pražskou výzvu“, která bude adresována orgánům EU a vládám členských zemí unie.