Odpůrci komunismu chtějí vznik Ústavu paměti Evropy

Praha - V Senátu dnes pokračovala mezinárodní konference Svědomí Evropy a komunismus. Její účastníci v závěrečné deklaraci vyzvali evropské národní parlamenty, aby zákonem uznaly zločiny komunismu za zločiny proti lidskosti a umožnili tak odsouzení jejich pachatelů. Komunistický režim označili  za srovnatelný s nacistickým. Vzorem by měly být podobné ústavy, které byly v minulosti založeny v zemích bývalého východního bloku. Devatenáctibodová Pražská deklarace navazuje na podobné evropské aktivity včetně rezoluce Rady Evropy o potřebě mezinárodního odsouzení komunistických zločinů.

Dnešní jednání zahájil německý historik Michael Kissener, který mluvil o vyrovnání Německa s nacistickou historií. Na jeho vystoupení navázal bývalý vládní zmocněnec pro východoněmeckou tajnou policii Stasi Joachim Gauck. Ten hovořil o tom, jak se jednotlivé vlády východního bloku staví k minulému režimu, a o tom, jakým způsobem se snaží s ním vyrovnat. Předseda Nadace amerického památníku obětem komunismu Lee Edwards ve svém příspěvku zdůraznil, jak je důležité, aby dnešní mladá generace věděla o zločinech komunistického režimu. Mezi diskutujícími se objevil i ředitel českého Ústavu pro studium totalitních režimů Pavel Žáček.

Jedním z cílů je odsouzení komunismu napříč evropskými zeměmi

Senátor Martin Mejstřík společně s europoslankyní Janou Hybáškovou chtěli dosáhnout toho, aby byl komunismus odsouzený na evropské úrovni, a to i přesto, že Evropský parlament nemá k takovému kroku žádné legislativní možnosti. Proto se soustředili na to, aby komunismus odsoudily jednotlivé země Evropské unie. Výstupem konference je proto deklarace, jejímž prostřednictvím chtějí organizátoři přispět k odsouzení komunismu jako zločinu proti lidskosti a dosáhnout vyhlášení Mezinárodního dne obětí totalitních hnutí, kterým by měl být 23. srpen. Datum připomíná uzavření takzvaného paktu Molotov - Ribbentrop mezi komunistickým Sovětským svazem a nacistickým Německem. Od jeho podpisu příští rok uplyne 70 let.

Místopředseda Parlamentního shromáždění Rady Evropy Göran Lindblad odmítl tvrzení, že zločiny v éře komunismu byly pouze zneužitím dobré myšlenky. Komunismus označil za ideologii užívající teroru k udržení diktatury proletariátu. „Úkolem nás všech je působit všemi dostupnými demokratickými prostředky, aby se komunistická strana stala sektou na okraji politického spektra. Aby ztratila nejenom svoji masovou členskou základnu, ale i tu poměrně rozsáhlou podporu vyjádřenou hlasy ve volbách,“ uvedl Pavel Žáček. 

Deklarace také vyzývá k vytvoření Ústavu či Nadace evropského svědomí a paměti. Tato instituce by se po vzoru některých národních institucí měla věnovat vědeckému zkoumání totalitních režimů a osvětě. V deklaraci je také požadavek na vznik Evropského muzea či památníku obětí všech totalitních režimů.

Jana Hybášková na konferenci Svědomí Evropy a komunismus
Jana Hybášková na konferenci Svědomí Evropy a komunismus