Klaus: Posouzení Lisabonské smlouvy u Ústavního soudu je pro ratifikaci klíčové

Praha - Komplexní posouzení obsahu Lisabonské smlouvy Ústavním soudem České republiky (ÚS) je podle prezidenta Václava Klause "naprosto klíčový předpoklad její ratifikace". Uvedl to v odpovědi Ústavnímu soudu, který nyní rozhoduje, zda smlouva není v rozporu s českým ústavním pořádkem. O přezkoumání soud požádali senátoři z iniciativy ODS. Rozhodnutí by mělo padnout na podzim. Podle Klause by se také mělo zvážit, zda by o smlouvě neměli rozhodnout lidé v referendu.

„Rozhodnutí Ústavního soudu v této věci bude, a pravděpodobně dlouho zůstane, jedním z nejvýznamnějších a nejodpovědnějších v historii českého ústavního soudnictví,“ uvedl Klaus. Lisabonská smlouva podle něj významně mění charakter Evropské unie, a tím i právní postavení České republiky.

Vzhledem k tomu, že o vstupu do unie lidé rozhodli v referendu, je podle něj legitimní otázka, zda by i souhlas s ratifikací Lisabonské smlouvy neměl být předmětem referenda.

Klaus se obává, aby se Evropská unie po přijetí Lisabonské smlouvy
nestala něčím, co existuje vedle svých členů, nebo je dokonce převyšuje. Je podle něj nutné zvážit, zda česká ústava v takovém případě umožňuje na unii přenést ještě další pravomoci státních orgánů.

Česká ústava sice připouští přenesení pravomocí státních orgánů na mezinárodní instituci, Klaus ale v odpovědi Ústavnímu soudu pochybuje o tom, zda Evropská unie po přijetí Lisabonské smlouvy zůstane mezinárodní organizací. Varuje zároveň před tím, že ve smlouvě chybí vymezení působností, do kterých by EU nesměla svým členským státům v žádném případě zasahovat.

V právním řádu členských států navíc podle smlouvy mají mít přímý účinek i některé právní akty unie, které nemají formu mezinárodní smlouvy, což je podle Klause v rozporu s českou ústavou. Pro Česko jsou podle ní bezprostředně závazné jen mezinárodní smlouvy, jež schválí parlament.

Ústavní soud by se podle prezidenta neměl zaměřovat jen na ustanovení
Lisabonské smlouvy zmíněná v návrhu Senátu. Měl by také posoudit, zda jsou v souladu s českým ústavním pořádkem a Listinou základních práv a svobod všechna ustanovení Lisabonské smlouvy jednotlivě i jako celek. K soudu by jinak mohl přijít další návrh na její přezkoumání.