Nadace Partnerství a Charty 77 ocenily Dejmala a Janíka přínos ekologii

Praha - Bývalý ministr životního prostředí Ivana Dejmal obdržel in memoriam cenu Nadace Partnerství a Nadace Charty 77 za celoživotní práci, kterou věnoval životnímu prostředí. Cenu pojmenovanou po Dejmalově příteli a někdejším československém ministru životního prostředí Josefu Vavrouškovi získal také ochránce přírody Miroslav Janík.

Dejmal před rokem 1989 aktivně vystupoval proti komunistickému režimu. Byl zakládajícím členem Charty 77 a vedl její ekologické komise. V letech 1991 až 1992 zastával funkci ministra životního prostředí. S Josefem Vavrouškem založil Společnost pro trvale udržitelný život. „Je mi líto, že cenu nedostal manžel za živa, ale on se vždy domníval, že si toto ocenění zaslouží více jiní. Pro mě to ale znamená hodně,“ řekla Dejmalova manželka Kateřina.

Miroslav Janík byl navržen na ocenění za ochranu přírody v Bílých Karpatech a stmelování různých zájmových skupin pro ochranu přírodních a kulturních hodnot Valašska. Také se zasloužil o vznik základní organizace Českého svazu ochránců přírody Kosenka. „Porota mu udělila cenu především za jeho celoživotní přístup k ochraně přírody, za otevřenost a ochotu naslouchat názorům jiných a nalézat nejpřijatelnější řešení problémů spojených s ochranou přírody, krajiny a šetrného místního rozvoje,“ sdělil pořadatel Zbyšek Podhrázský.

Cena Josefa Vavrouška je udělována jednotlivcům a klade si za cíl zviditelnění konkrétních aktivit ve prospěch životního prostředí, které se tak mohou stát příkladem pro další. V loňském roce získal ocenění právník sdružení Ekologický právní servis Pavel Franc a ornitolog Karel Hudec.