Pohřebním ústavům hrozí pokuta za ovlivňování cen

Praha - Sdružení pohřebnictví v ČR bude možná muset zaplatit půlmilionovou pokutu za nařízení pro své členy, která mohla vést ke sjednocování cen konkurentů. Antimonopolnímu úřadu vadí například části tzv. Kodexu cti a několika dalších příruček. Pohřební ústavy se proti rozhodnutí chtějí odvolat. Dokumenty opravily, i když v nich podle nich nebylo nic, co by mohlo narušovat hospodářskou soutěž.

„Ze všech těchto materiálů vyplývá přímá snaha ovlivnit tvorbu ceny konkrétních služeb poskytovaných členy sdružení,“ uvedl mluvčí Antimonopolního úřadu Kristián Chalupa s tím, že si pak zákazníci v některých případech nemohou vybrat výhodnější nabídku, protože ceny ústavů mohou být jednotné.

Sankce není první v oblasti pohřebnictví. V roce 2005 vyměřil úřad pokutu 900 tisíc korun společnosti A.S.A. TS Prostějov, která odmítala poskytovat služby v prostějovské obřadní síni podnikateli Pavlu Makovému. Tím podle Úřadu na ochranu hospodářské soutěže zneužila svého dominantního postavení.